1930 yılı Mart ayında Alpullu istasyonu 80 evlik bir köy haline geliyor ve Kırklareli vilayetince burası Şeker Köyü olarak isimlendiriliyor (Milliyet, 25.3.1930). Arkasından da muhtar atanıyor. İlk muhtar fabrikanın İdare Amiri Recep Bey... Almanca bildiği anlaşılıyor (Seçkin, 2019, s.96).

Atatürk dokuz ay sonra  20 Aralık 1930'da Alpullu'ya geldiği zaman gözüne bir yerlerde bulunan "Şeker Köyü" tabelası ilişiyor ve soruyor: "Buranın adını niçin değiştirdiniz?" "Şeker fabrikası sebebiyle" diye cevaplıyorlar. Atatürk bunun üzerine "İstasyonun adını değiştirmeyin, bırakınız aynen kalsın" diyor. Böylece çok eskiden beri "Alpullu İstasyonu" olarak bilinen mıntıka "Alpullu Köyü" olarak tescil edilmiş oluyor.

Alpullu dokuz ay süreyle Şeker Köy olarak biliniyor.
---
Şehirlere şeker fabrikası yapılınca civarındaki kimi köylere Şeker-Köy adı veriliyor. Akşehir Ilgın'da bu adla bir köyün olması, Birecik Şekerköy'ü, Kastamonu'da Şekerköy'ün bulunması gibi... Fakat yerleşimlere Şekerköy adının verilmesi çok daha eski bir gelenek. Halep'ten Adana'ya kadar ve Türki cumhuriyetlerde Şekerköy adlı yerleşim yerlerine rastlıyoruz. Şeker fabrikaları açılınca küçük yerleşimlere bu tür isimler çok daha kolay veriliyor.
---
--

Şeker Köy

 
Şahin Tepesi Şark Hattı Şarki Trakya Şehir Planı Şeker Şeker Ambarı Şekerbank Şeker Bayramı Şeker Camii Şeker Çuvalı Şeker Davası Şeker Dedikodusu Şeker Deyişleri Şeker Fabrikası Şeker Fab. Osmanlı Şeker Fab. İdare Meclisi Şeker Fabrikaları Şeker Fabrikaları TAŞ Şeker Festivali Şeker Fiyatı Şeker Gelirleri Şeker Hırsızlığı Şeker İhtikarı Şeker İhtilafı Şeker İlanları Şeker İnhisarı Şeker İthalatı Şeker Kaçakçılığı Şeker Kamışı Şeker Kampı Şeker Kanunları Şeker Kıtlığı Şeker Köy Şeker Osmanlıda Şeker Poları Şeker Politikaları Şeker Profesörleri Şeker Reklamı Şeker Sanayii Şeker Sandığı Şeker Sevinci Şeker Sıkıntısı Şekerspor Şeker Şirketi Şeker Takası Şeker Tekeli Şekerden Tasarruf Şeker Üretimi Şeker Vergisi Şeker Tüketimii Şarka Göndeilen Şeker
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z