Maacırlar Macarlar Macron Teichos Malkara Malzeme Ambarı Mandıra Meyvelikler Muhtarlıklar Mehmet Şencan Mehter Takımı Melas Memur Evleri Mensubin Kooperatifi Mezarlıklar Mezbahane Minibüsler Mini Golf Moderen Mondros-Mudanya Moşe Dayan Mototren Musiki Muhasebe Müdürleri Müdüriyet Binası Müze
Fabrikanın "monoblok" gövde şeklinde inşa edilen belirli binaları vardır. Bunlar göze çarpar. Diğerlerinden ayrık, müstakil ve kendi başlarına oradadır. Örneğin yolun kenarında bulunan "Şeker Ambarları" öyledir. "İşletme Binası" ve "Müdüriyet Binası" da öyledir. Bu kapsamda değerlendirilebilecek bir diğer yapı ise "Malzeme Ambarı"dır.

Fabrikanın iç kısımlarında kalan ve müstakil olmakla birlikte  yüksek olmayan Küspe Kurutma Binaları insanların dikkatini çekmez. Çünkü "heybetli" değildir. Monoblok gövdeli "Malzeme Ambarının" özelliği; ayrık, yüksek ve beyaz renkli boyasıyla insanların dikkatini hemen çekivermesidir.

Eski fotoğraflarına bakınca onun bir zamanlar "İspirto/Alkol Fabrikası" olarak kullanıldığını anlıyoruz. Çünkü uçuk renkli bir fotoğrafın alt yazısında öyle yazıyor. Kadri ağabey onun ilk zamanlar "Tohum Ambarı" olarak kullanıldığını, bugünlerde ise "Malzeme Ambarı işlevi" gördüğünü söylüyor. Ona göre İspirto Fabrikası Küspe Kurutma'nın bitişiğinde idi. Küspe Kurutma Binası'nın bir tarafı ispirto fabrikası ve diğer tarafı ise küspe kurutma olarak kullanılıyordu.

İnternette gördüğüm o uçuk fotoğrafı İspirto başlığı altına yayınladım. Binanın alınlığında açık bir şekilde "Sakarat Fabrikası" yazıyor. Kadri ağabey kendine yakın zamanlardaki küspe kurutma düzenlemesini hatırlıyor olabilir.

Malzeme Ambarı'nın çarşıya bakan cephesinde, çatı alınlığına siyah renkli büyükçe bir Atatürk portresi yerleştirilmiş. Kahvede sohbet ettiğimiz yaşlılar "onu biz yerleştirdik" diyorlardı.

Fabrika "özel sektör" tarafından kuruldu. Sahibi ve ortakları zengin İstanbul tüccarları, (emekli asker ve subaylar) âyândan CHP'li milletvekilleri,  Ziraat ve İş  bankası gibi kurumlar ama insanlar biliyorlar ki Atatürk destek vermeseydi  "önce özel sektör sahipli ve devlet  destekli ?? ve sonra sadece devlet mülkü olan" bu fabrika varlığını sürdüremezdi. Bu yüzden bina alınlığındaki o resim  "Atatürk'ün emir verip kurdurduğu, kaynak sağlayıp kolladığı fabrikayı" temsil ediyor.

Malzeme Ambarı

 
alpullu-malzeme_ambari-1
alpullu-malzeme_ambari-2
alpullu-malzeme_ambari-3
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z