"Şeker politikası" deyince ne anlamamız gerekiyor?

- Türkiye'nin şeker tüketimi nedir, üretimi ne kadar olmalıdır?
- Fabrikaların kapasitesine, pancar ekim eğilimlerine göre üretim kotası nasıl dağıtılmalıdır?
- Dünyada şeker fiyatları nedir, bizde nedir?
- Şeker fiyatı yanında, fabrikaların tarımsal ve sosyal faydası ne dereceye kadar dikkate alınmalıdır?
- İthalat yapmak her zaman zararlı mıdır?
- Ne olursa olsun, bir şeker fabrikasını her halükarda çalıştırmak gerekir mi?
- Nişasta bazlı şekerin kotası ne olmalıdır?
- Çiftçilere "pancar eksinler" diye mukayeseli ürün fiyatlarının üstünde fiyat verilmeli mi?
- Pancar çiftçisinin ve pancar parasının "siyasallaşmasının" önüne nasıl geçilebilir?
- Özelleştirme kötü mü, yararlı mı?
- Şeker sanayinin teknolojik alt yapısı nasıl iyileştirilebilir?
- Elli, yüz yıllık şeker tüketim ve üretim projeksiyonları yapılıyor mu?
- Özelleştirilen şeker fabrikalarındaki gelişmeler için izleme planları oluşturuldu mu?
- Türkiye'nin etkin pancar yetiştiren bölgelerinin 100 yıl çerçevesinde verimlilik projeksiyonu nedir?
- Yüz yıl içerisinde toprak kalitesini iyileştirmek için neler yapılmalıdır.
- Yüz yıl içinde bilimsel tarım işletmeciliği için neler yapmak gerekir?

Bu tür sorular... "Politika" dediğiniz zaman "birden fazla çözüm" var demektir. Hiç bir çözüm en iyisi olmadığından ister istemez tercih yapacak, önceliklerinizi belirleyeceksiniz. Ve kavga burada başlar... Tercihleri, yaklaşımları beğenmeyen diğer kişiler itiraz ederler, karşı çıkarlar. Oysa kendi çözümleri de aynı ölçüde eleştiri alma potansiyeline sahiptir.

Ne yapmak gerekir? "Uzun dönemli kazançları göz önünde bulundurmak"... Ülke ve vatandaşlar açısından... Sadece çiftçileri değil, bütün vatandaşları düşünmek... Ülke kaynakları ne bir kesime aktarılabilir, ne de bir kesim ihmal edilebilir... Dengelerin gözetilmesi, ince ayarların yapılması önemli... Her kesim kendi menfaatini artırmağa çalışacaktır. Bunun farkında olarak uzun dönemli planlar yapmak önemli. Pancar çiftçisini "siyasal manüple" aracı olmaktan çıkarmak gerekiyor. Kararlar ekonomik temel ve gerçeklere göre alınmalı. Siyasal hesap ve beklentilere göre değil. Duygularımızı bastırabilmeliyiz. 
---
Şeker Politikası, Mehmet Karayaman yazısı
--
.

Şeker Politikaları

 
Şahin Tepesi Şark Hattı Şarki Trakya Şehir Planı Şeker Şeker Ambarı Şekerbank Şeker Bayramı Şeker Camii Şeker Çuvalı Şeker Davası Şeker Dedikodusu Şeker Deyişleri Şeker Fabrikası Şeker Fab. Osmanlı Şeker Fab. İdare Meclisi Şeker Fabrikaları Şeker Fabrikaları TAŞ Şeker Festivali Şeker Fiyatı Şeker Gelirleri Şeker Hırsızlığı Şeker İhtikarı Şeker İhtilafı Şeker İlanları Şeker İnhisarı Şeker İthalatı Şeker Kaçakçılığı Şeker Kamışı Şeker Kampı Şeker Kanunları Şeker Kıtlığı Şeker Köy Şeker Osmanlıda Şeker Poları Şeker Politikaları Şeker Profesörleri Şeker Reklamı Şeker Sanayii Şeker Sandığı Şeker Sevinci Şeker Sıkıntısı Şekerspor Şeker Şirketi Şeker Takası Şeker Tekeli Şekerden Tasarruf Şeker Üretimi Şeker Vergisi Şeker Tüketimii Şarka Göndeilen Şeker
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z