"Türkiye şeker Fabrikaları A.Ş. Türkiye’de ilk şeker fabrikası 22 Aralık 1925’te Türkiye İş Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Trakya özel idareleri ve özel kişilerin katılmasıyla Alpullu’da (Kırklareli) kuruldu.

Bu fabrikanın deneyimlerinden yararlanılarak daha sonra Anadolu şeker Fabrikaları A.Ş., Eskişehir şeker Fabrikası ve Turhal şeker Fabrikası işletmeye açıldı.

Söz konusu dört fabrika 6 Temmuz 1935’te aynı yönetim altında toplanarak, T.C. Ziraat Bankası, T. İş Bankası ve Sümerbank’ın eşit hisseleriyle Türk Ticaret Kanunu’na tabi 22 milyon TL sermayeli Türkiye şeker Fabrikaları A.Ş. kuruldu.

Şirket, sermayesinin yüzde 50’den fazlasının resmi sektöre ait olması nedeniyle, yönetim ve denetim bakımından 440 ve 468 sayılı kanunlara, bir anonim şirket olması nedeniyle de Türk Ticaret Kanununa tabiydi ve 440 sayılı kanunun 24. maddesinin son fıkrası gereğince şeker pancarı destekleme alımları, yağlı tohum projesi, besi projesi ve yapay gübre satışlarıyla görevliydi.

Türkiye’de şeker rejimini düzenleyen 22 Haziran 1956 tarihli ve 6747 sayılı yasayla bu alanda şirkete tanınan geniş yetkilerin bir bölümü zamanla başka yasal düzenlemelerle işlevliğini yitirdi.
Yeni gelişmelere koşut olarak 1983’te yapısı yeniden düzenlenen Türkiye şeker Fabrikaları 233 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre Ekim 1984’te yürürlüğe giren ana statüsüyle bir iktisadi devlet teşekkülü konumunu kazandı. Ana statüye göre kuruluşun amacı “kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde şeker üretimi ve yan ürünlerinin değerlendirilmesi konularında kuruculuk ve işletmecilik yapmak, üretim, satış, yatırım, ihracat ve ithalat politikalarını tespit etmek ve bu konuda master planlar hazırlamak veya hazırlatmak ve bu çalışmaları verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre yürütmektir.

Sermayesi 1995’te 20 trilyon TL’ye çıkarılan Türkiye şeker Fabrikaları’nın 23 şeker fabrikası, 2 tarımsal işletmesi, tohum işleme fabrikası, elektromekanik aygıtlar fabrikası vardır.

Yeni 4 şeker fabrikasının yapımı 1996’da devam etmekteydi. Halen kuruluşun toplam şeker üretimindeki payı yüzde 75 dolayındadır."

Ş. Özgencil -  N. Elhüseyni

Kaynak: http://iktisat.cu.edu.tr/tr/Belgeler/Terim%20S%C3%B6zl%C3%BCk/AK%20Ekonomi/ek_an_13.pdf

Türkiye Şeker Fabrikaları TAŞ - 1935

 
Şahin Tepesi Şark Hattı Şarki Trakya Şehir Planı Şeker Şeker Ambarı Şekerbank Şeker Bayramı Şeker Camii Şeker Çuvalı Şeker Davası Şeker Dedikodusu Şeker Deyişleri Şeker Fabrikası Şeker Fab. Osmanlı Şeker Fab. İdare Meclisi Şeker Fabrikaları Şeker Fabrikaları TAŞ Şeker Festivali Şeker Fiyatı Şeker Gelirleri Şeker Hırsızlığı Şeker İhtikarı Şeker İhtilafı Şeker İlanları Şeker İnhisarı Şeker İthalatı Şeker Kaçakçılığı Şeker Kamışı Şeker Kampı Şeker Kanunları Şeker Kıtlığı Şeker Köy Şeker Osmanlıda Şeker Poları Şeker Politikaları Şeker Profesörleri Şeker Reklamı Şeker Sanayii Şeker Sandığı Şeker Sevinci Şeker Sıkıntısı Şekerspor Şeker Şirketi Şeker Takası Şeker Tekeli Şekerden Tasarruf Şeker Üretimi Şeker Vergisi Şeker Tüketimii Şarka Göndeilen Şeker
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z