Ticari Unvanı
İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi

Kuruluşu
14.6.1925 tarihinde... Beş buçuk ay sonra, 22 Aralık 1925 tarihinde fabrikanın temeli atılır ve 11 ay sonra açılır. Eğer 11 ayda açılmazsa "bütün imtiyazları kaybetme gibi" şiddetli cezai sorumluluk söz konusudur.

Merkezi
İstanbul, Eminönü.  Dördüncü Vakıf Han'ın üçüncü ve dördüncü katları

Yönetim Kurulu Toplantılarını Yapma Yeri
İstanbul, Alpullu ve Ankara

Üretim Tesisleri
Alpullu Merkez

Fikir Babası
Atatürk, Şakir Kesebir ve İş Bankası

Kurucuları
On kişi. Beşi politikacı, beşi tüccardan. Kuruculardan birinin kim olduğu meçhul. Biri ise ismini gizlemiş, fakat sonradan kim olduğu anlaşılıyor. 

Sermaye Sağlayıcıları
Maliye Bakanlığı, Ziraat Bankası, İş Bankası, Trakya İlleri Özel İdareleri, kurucu on üye, civardan zengin bir kaç çiftçi (tam sayısı bilinmiyor), Macar Fabrika Müdürü Herman Gutherz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Şakir Kesebir (Aynı zamanda Çatalca milletvekili). Aynı zamanda murahhas üye...

Yönetim Kurulu Üyeleri (Veya İdare Meclisi)
Şakir Kesebir,  Kazım Taşkent,  Mahmut Nedim Gündüzalp, Faik Bey,

O yıllarda İdare Meclisi işletmeyi devletten bağımsız olarak kendi malı gibi yönetiyormuş.


İlk Genel Müdürü
Eski yüzbaşı Hayri İpar. Kazım Taşkent ise bacanağı...

Etkili Üç Kişi
Kesebir, İpar, Taşkent... (İpar ve Taşkent akraba)

İlk Sermayesi
K
uruluş sermayesi 500 bin lira.

Hisse Senetleri
Her biri 10'ar liralık elli  bin hissesi var.  

Maliyeti
Şirketin kuruluş sermayesi ile fabrikanın kuruluş maliyeti aynı kavramlar değil. Semayesi 500 bin lira ama fabrika 2 milyon TL'ye mal oluyor. Bunu açılışı sırasında yapılan konuşmalardan anlıyoruz. Geriye kalan 1,5 milyon lira devlet tarafından veya Maliye Bakanlığınca karşılanıyor. Özel şahısların yaptığı katkı  100 bin lira civarında. Çünkü beş on kişi hariç kimsede para yok.

İkinci Sermaye Artışı
Şirketin sermayesi aradan iki sene geçmeden 1,2 milyon liraya yükseltiliyor.

Üçüncü Sermaye Artışı
Üçüncü sermaye artışı için bk...


Şirketin fesh edilerek devletleştirilmesi
1935 yılında özel şahıslar tarafından yönetilen şirket devletleştiriliyor ve diğer şeker şirketleriyle birlikte yönetimi devlete geçiyor. Artık özel şirket değildir. 
Yirmi iki milyon lira  sermayeli TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. olarak yeniden örgütleniyor.


.

Şeker Şirketi

 
Şahin Tepesi Şark Hattı Şarki Trakya Şehir Planı Şeker Şeker Ambarı Şekerbank Şeker Bayramı Şeker Camii Şeker Çuvalı Şeker Davası Şeker Dedikodusu Şeker Deyişleri Şeker Fabrikası Şeker Fab. Osmanlı Şeker Fab. İdare Meclisi Şeker Fabrikaları Şeker Fabrikaları TAŞ Şeker Festivali Şeker Fiyatı Şeker Gelirleri Şeker Hırsızlığı Şeker İhtikarı Şeker İhtilafı Şeker İlanları Şeker İnhisarı Şeker İthalatı Şeker Kaçakçılığı Şeker Kamışı Şeker Kampı Şeker Kanunları Şeker Kıtlığı Şeker Köy Şeker Osmanlıda Şeker Poları Şeker Politikaları Şeker Profesörleri Şeker Reklamı Şeker Sanayii Şeker Sandığı Şeker Sevinci Şeker Sıkıntısı Şekerspor Şeker Şirketi Şeker Takası Şeker Tekeli Şekerden Tasarruf Şeker Üretimi Şeker Vergisi Şeker Tüketimii Şarka Göndeilen Şeker
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z