Dünyada ilk şeker fabrikası ne zaman kuruldu?
---
1933 yılında çıkan bir habere göre Edirne'de küçük mikyasta "ham şeker fabrikası" açılmak isteniyor. Oysa yasaya göre 25 sene süreyle bu imtiyaz Alpullu'ya ait... Bu görüşe sıcak bakan yine Şakir Kesebir… Tutumunu çok açık etmiyor, "bakarız, olur, destekleriz, yaparız" şeklinde konuşuyor. Ama zihninin içindekileri bilmiyoruz. Ne düşünüyor, ne yapmak istiyor.

Düşünülen konu şu: Edirne'de kurulacak fabrika pancarı yerinde işleyerek ham-şeker haline getirecek ve bu şeker Alpullu fabrikasına gönderilerek orada rafine edilmek suretiyle piyasaya sunulacak. Edirne'deki pancar çiftçisinin ürettiği pancarı Alpullu'ya ulaştırma zorluğu böyle bir düşüncenin gelişmesine neden oluyor. Fakat Edirnelilerin bütün istek ve gayretlerine rağmen bu proje gerçekleşmiyor...  Bu amaçla Cumhuriyet Halk Partisi binasında köylüler ve milletvekilleri durumu değerlendirmek üzere bir kurultay düzenliyorlar. Ayrıntısı için bkz. Seçkin, 2019, ss. 160-162.

Zorluklar, sıkıntılar ve beklentiler karşısında acele etmemek... Olguları çok yönlü araştırmak ve ondan sonra karar vermek... O yapılıyor. Şakir Kesebir "İcap eden tetkikleri yapıp  bu işi meydana getirmeye çalışacağız" diyor. Konuyu meçhul bir tarihe havale ediyor. 
----
Baha Tekand Adnan Menderese kurduğu şeker fabrikaları için teşekkür ediyor.
---

Şeker Fabrikaları

 
Şahin Tepesi Şark Hattı Şarki Trakya Şehir Planı Şeker Şeker Ambarı Şekerbank Şeker Bayramı Şeker Camii Şeker Çuvalı Şeker Davası Şeker Dedikodusu Şeker Deyişleri Şeker Fabrikası Şeker Fab. Osmanlı Şeker Fab. İdare Meclisi Şeker Fabrikaları Şeker Fabrikaları TAŞ Şeker Festivali Şeker Fiyatı Şeker Gelirleri Şeker Hırsızlığı Şeker İhtikarı Şeker İhtilafı Şeker İlanları Şeker İnhisarı Şeker İthalatı Şeker Kaçakçılığı Şeker Kamışı Şeker Kampı Şeker Kanunları Şeker Kıtlığı Şeker Köy Şeker Osmanlıda Şeker Poları Şeker Politikaları Şeker Profesörleri Şeker Reklamı Şeker Sanayii Şeker Sandığı Şeker Sevinci Şeker Sıkıntısı Şekerspor Şeker Şirketi Şeker Takası Şeker Tekeli Şekerden Tasarruf Şeker Üretimi Şeker Vergisi Şeker Tüketimii Şarka Göndeilen Şeker
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z