İdare Meclisi "Yönetim Kurulu" demek. Başkanı ve üyeleri var. İlk idare meclisi üyelerinin Ergene Köşkü'nde asılı bir fotoğrafı var. İdare meclisi başkanı şirketin başkanı aynı zamanda.

İdare meclisinde "murahhas aza" diye bir tabir var. Bu kişi "yönetim kurulu başkanı" demek. Günümüzdeki anlamıyla o zamandaki anlamı aynı değil. Günümüzde yönetim kurulu başkanı yerine onun olmadığı zamanlarda veya yetki verdiği durumlarda başkanlık yapan kişi... Şimdilerde CEO deniyor. Yönetim kurulu adına veya firma sahibi adına şirketi yöneten kişi... Patron değil ama, patron...

Hayri İpar şirketin Genel müdürü,  Murahhas aza ise Şakir Kesebir.

Sonra Şakir bey murahhas azalıktan çıkıyor normal yönetim kurulu üyesi oluyor. Murahhas azaya ve yönetim kurulu üyelerine ücret ödendiği anlaşılıyor, fakat ne kadar bilmiyoruz. 

Fabrikanın yönetim kurulunda yer alan kişiler hepsi çok önemli kişiler ülkenin üst düzey insanları... Bu kişilerden şöyle söz ediliyor: "Şirketin idare meclisinde, en büyük milli bankalarımızın umumi müdürleri, meclisi idare reisi ve azaları ve daha birçok muhterem zevat şirketin idaresinden mes'ul aza sıfatile bulunuyorlar." (Milliyet, 25.10.1932).
---

Şeker Fabrikası İdare Meclisi

 
Şahin Tepesi Şark Hattı Şarki Trakya Şehir Planı Şeker Şeker Ambarı Şekerbank Şeker Bayramı Şeker Camii Şeker Çuvalı Şeker Davası Şeker Dedikodusu Şeker Deyişleri Şeker Fabrikası Şeker Fab. Osmanlı Şeker Fab. İdare Meclisi Şeker Fabrikaları Şeker Fabrikaları TAŞ Şeker Festivali Şeker Fiyatı Şeker Gelirleri Şeker Hırsızlığı Şeker İhtikarı Şeker İhtilafı Şeker İlanları Şeker İnhisarı Şeker İthalatı Şeker Kaçakçılığı Şeker Kamışı Şeker Kampı Şeker Kanunları Şeker Kıtlığı Şeker Köy Şeker Osmanlıda Şeker Poları Şeker Politikaları Şeker Profesörleri Şeker Reklamı Şeker Sanayii Şeker Sandığı Şeker Sevinci Şeker Sıkıntısı Şekerspor Şeker Şirketi Şeker Takası Şeker Tekeli Şekerden Tasarruf Şeker Üretimi Şeker Vergisi Şeker Tüketimii Şarka Göndeilen Şeker
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z