Gazetelerde fabrikayla, şekerle ilgili ilanlar yayımlanıyor.

- Şeker piyasaya sürülmüştür.
- Şeker bol miktarda vardır.
- Alpullu şekeri daha ucuzdur.
- Çuvalda şu kadar, sandıkta şu kadar kuruştur.
- Çuval alınacaktır.
- Kireç ihalesi yapılacaktır.

Bu tür ilanlar yeni bir olay. Bir sanayi kuruluşu var ve değişik konularla ilgili olarak gazetelere ilan veriyor. Arka arkaya gelen ilanlar. Bir kısm ilanların gazeteleri desteklemek için verildiği anlaşılıyor. "Al gülüm, sen de beni destekle gülüm" misali... Bir Uşak Şeker Fabrikası ilan veriyor, bir Alpullu Şeker Fabrikası...

Yaptırılacak işlerle veya satın alınacak malzemelerle ilgili olarak münakasa (eksiltme) ilanları çıkıyor. Bayağı "kurumlaşmış bir yapı" izlenimi veriliyor. Fakat ilanların son cümlesi özellikle dikkat çekiyor: "Fabrika ihaleyi verip vermemekte veya istediğine vermekte serbesttir". Bu cümleye tebessüm edip geçiyorsunuz. O günkü şartlar öyle. Fabrika devlete ait ama, özel sektör tarafından yönetiliyor.
.

Şeker İlanları

 
Şahin Tepesi Şark Hattı Şarki Trakya Şehir Planı Şeker Şeker Ambarı Şekerbank Şeker Bayramı Şeker Camii Şeker Çuvalı Şeker Davası Şeker Dedikodusu Şeker Deyişleri Şeker Fabrikası Şeker Fab. Osmanlı Şeker Fab. İdare Meclisi Şeker Fabrikaları Şeker Fabrikaları TAŞ Şeker Festivali Şeker Fiyatı Şeker Gelirleri Şeker Hırsızlığı Şeker İhtikarı Şeker İhtilafı Şeker İlanları Şeker İnhisarı Şeker İthalatı Şeker Kaçakçılığı Şeker Kamışı Şeker Kampı Şeker Kanunları Şeker Kıtlığı Şeker Köy Şeker Osmanlıda Şeker Poları Şeker Politikaları Şeker Profesörleri Şeker Reklamı Şeker Sanayii Şeker Sandığı Şeker Sevinci Şeker Sıkıntısı Şekerspor Şeker Şirketi Şeker Takası Şeker Tekeli Şekerden Tasarruf Şeker Üretimi Şeker Vergisi Şeker Tüketimii Şarka Göndeilen Şeker
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z