İttihat ve Terakki döneminde sanayiyi geliştirmek için 1913 tarihinde çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu....

5 Nisan
1925 tarihinde çıkan bir yasayla şeker sanayinde yatırım
yapacaklara önemli avantajlar sağlanması....

1927 yılında kabul edilen 1055 sayılı  yeni Teşvik-i Sanayi Kanunu, ülkede kurulacak şeker sanayi için özendirici ayrıcalıklara rağmen, özel teşebbüsün bu sanayi alanına çekilmesi, Uşak ve Alpullu şeker Fabrikalarının kurulması dışında, yeni bir girişimin oluşmaması...

Şeker sanayinin
1929 yılından itibaren getirilen yeni gümrük tarifeleri ile de desteklenmesi
---
Bu konuda daha fazla bilgi için "Fabrikanın Kanunu" maddesine bakınız.
.

Şeker Kanunları

 
Şahin Tepesi Şark Hattı Şarki Trakya Şehir Planı Şeker Şeker Ambarı Şekerbank Şeker Bayramı Şeker Camii Şeker Çuvalı Şeker Davası Şeker Dedikodusu Şeker Deyişleri Şeker Fabrikası Şeker Fab. Osmanlı Şeker Fab. İdare Meclisi Şeker Fabrikaları Şeker Fabrikaları TAŞ Şeker Festivali Şeker Fiyatı Şeker Gelirleri Şeker Hırsızlığı Şeker İhtikarı Şeker İhtilafı Şeker İlanları Şeker İnhisarı Şeker İthalatı Şeker Kaçakçılığı Şeker Kamışı Şeker Kampı Şeker Kanunları Şeker Kıtlığı Şeker Köy Şeker Osmanlıda Şeker Poları Şeker Politikaları Şeker Profesörleri Şeker Reklamı Şeker Sanayii Şeker Sandığı Şeker Sevinci Şeker Sıkıntısı Şekerspor Şeker Şirketi Şeker Takası Şeker Tekeli Şekerden Tasarruf Şeker Üretimi Şeker Vergisi Şeker Tüketimii Şarka Göndeilen Şeker
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z