Pancardaki "şeker oranı" demek... Fabrikanın kurulduğu yıllarda bu terim  "pancarın madde-i sükeriyesi" şeklinde kullanılırmış. Uzun yıllar boyunca terminoloji birliği sağlayamamışız.

- Pancarın madde-i sükkeriyesi
- Şeker özü
- Şeker cevheri
- Şeker usaresi
- Şeker değeri
- Şeker kıymeti
- Şeker poları

Geldiğimiz son nokta Batılılarla aynı dili kullanmak... Polar... Teknik bir dil ve sadece konuyla ilgili olanlar anlayabilir.
--

Şeker Poları

 
Şahin Tepesi Şark Hattı Şarki Trakya Şehir Planı Şeker Şeker Ambarı Şekerbank Şeker Bayramı Şeker Camii Şeker Çuvalı Şeker Davası Şeker Dedikodusu Şeker Deyişleri Şeker Fabrikası Şeker Fab. Osmanlı Şeker Fab. İdare Meclisi Şeker Fabrikaları Şeker Fabrikaları TAŞ Şeker Festivali Şeker Fiyatı Şeker Gelirleri Şeker Hırsızlığı Şeker İhtikarı Şeker İhtilafı Şeker İlanları Şeker İnhisarı Şeker İthalatı Şeker Kaçakçılığı Şeker Kamışı Şeker Kampı Şeker Kanunları Şeker Kıtlığı Şeker Köy Şeker Osmanlıda Şeker Poları Şeker Politikaları Şeker Profesörleri Şeker Reklamı Şeker Sanayii Şeker Sandığı Şeker Sevinci Şeker Sıkıntısı Şekerspor Şeker Şirketi Şeker Takası Şeker Tekeli Şekerden Tasarruf Şeker Üretimi Şeker Vergisi Şeker Tüketimii Şarka Göndeilen Şeker
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z