İlk yıllarda sürekli şeker kıtlığı var. Sebebi üretimin tüketimi karşılamıyor olması. Aradaki açık ithalatla karşılanıyor. Fakat aynı zamanda döviz kıtlığı var. İthalat yeterli olmayınca  fiyatlar suni olarak yükseltiliyor ve buna "ihtikar" adı veriliyor.

"Şeker kıtlığı" ile "ihtikar" mekanizması birlikte çalışıyor. İhtikar varsa şeker kıtlığı var demektir. Ve şeker kıtlığı varsa aynı zamanda ihtikar denen yolsuzluk...

Sürekli hesaplar yapılıyor. Ne kadar tüketiyoruz, ne kadar üretiyoruz, ne kadar ithalat yapıyoruz... İnsanlar anlayamıyorlar. Normal olarak şekerin yeterli olması lazım, fakat yetmiyor. Sebebi "ihtikar"... Yani stokçuluk, karaborsacılık, üç kağıtçılık...

Önlemenin tek bir çaresi var. Şeker stokunuz her zaman tüketilen miktardan en az yüzde 30, yüzde 40 daha fazla olacak. Ve insanlar bunu bilecekler... Dövizimizin yetersiz olması nedeniyle dışarıdan fazla şeker alamıyoruz. Tüccar bunun farkında, daha çok kazanmak için ihtikar yoluna başvuruyor. Fakat kimse "ihtikar" yapıyorum demez, demiyor. "Şeker için tedbir alıyorum" diye konuşuyorlar. Onlar için "tedbir", bizim için "ihtikar"...









.

Şeker Kıtlığı

 
alpullu şeker kıtlığı
Şahin Tepesi Şark Hattı Şarki Trakya Şehir Planı Şeker Şeker Ambarı Şekerbank Şeker Bayramı Şeker Camii Şeker Çuvalı Şeker Davası Şeker Dedikodusu Şeker Deyişleri Şeker Fabrikası Şeker Fab. Osmanlı Şeker Fab. İdare Meclisi Şeker Fabrikaları Şeker Fabrikaları TAŞ Şeker Festivali Şeker Fiyatı Şeker Gelirleri Şeker Hırsızlığı Şeker İhtikarı Şeker İhtilafı Şeker İlanları Şeker İnhisarı Şeker İthalatı Şeker Kaçakçılığı Şeker Kamışı Şeker Kampı Şeker Kanunları Şeker Kıtlığı Şeker Köy Şeker Osmanlıda Şeker Poları Şeker Politikaları Şeker Profesörleri Şeker Reklamı Şeker Sanayii Şeker Sandığı Şeker Sevinci Şeker Sıkıntısı Şekerspor Şeker Şirketi Şeker Takası Şeker Tekeli Şekerden Tasarruf Şeker Üretimi Şeker Vergisi Şeker Tüketimii Şarka Göndeilen Şeker
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z