Şeker tekeli... Yani şekerin "tek-el politikası" güdülerek sadece devlet tarafından ithal edilmesi, satılması veya pazarlanması... Sadece şeker ürünü de değil, yanında  çay ve kahve var... Tekel dendiğinde bu üçü sürekli birlikte anılıyor: Şeker, çay ve kahve...

Devlet diyor ki "şeker işine kimse girmesin". Ben  ben ithal edeceğim, ben satacağım ve para kazanırsam da, ben kazanacağım...

Bu karlı bir iş... Bütçeye para lazım,  bunu devlet olarak ben yapacağım...

"Tekel" politikası bir tür devletçilik...  Şeker ithalatını devlet yapıyor... Şeker üretimini devlet yapıyor.  Devlet böylece "özel sektörün alanına" girmiş oluyor. Asli fonksiyonların yanında ticari fonksiyonlara da el atıyor.  Liberal ekonomi yerine "devletçi ekonomi felsefesi" ağırlık kazanmaya başlıyor. O yıllardaki Milliyet gazetesinde bu tür bir devletçilik yaklaşımı 9 maddeyle açıklanıyor.

1 Haziran 1930 yılında kaldırılıyor.
----
Atatürk Şeker İnhisarı'nın başına Şakir Kesebir'i atıyor. Hem fabrikanın yönetim kurulu başkanı hem de Şeker İnhisarının başkanı.
------

Şeker İnhisarı

 
Şahin Tepesi Şark Hattı Şarki Trakya Şehir Planı Şeker Şeker Ambarı Şekerbank Şeker Bayramı Şeker Camii Şeker Çuvalı Şeker Davası Şeker Dedikodusu Şeker Deyişleri Şeker Fabrikası Şeker Fab. Osmanlı Şeker Fab. İdare Meclisi Şeker Fabrikaları Şeker Fabrikaları TAŞ Şeker Festivali Şeker Fiyatı Şeker Gelirleri Şeker Hırsızlığı Şeker İhtikarı Şeker İhtilafı Şeker İlanları Şeker İnhisarı Şeker İthalatı Şeker Kaçakçılığı Şeker Kamışı Şeker Kampı Şeker Kanunları Şeker Kıtlığı Şeker Köy Şeker Osmanlıda Şeker Poları Şeker Politikaları Şeker Profesörleri Şeker Reklamı Şeker Sanayii Şeker Sandığı Şeker Sevinci Şeker Sıkıntısı Şekerspor Şeker Şirketi Şeker Takası Şeker Tekeli Şekerden Tasarruf Şeker Üretimi Şeker Vergisi Şeker Tüketimii Şarka Göndeilen Şeker
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z