"Resmi Açılış" demek... Yani, şeker fabrikasının resmi açılış töreni... Şeker fabrikasının açılış törenine Atatürk ve İnönü katılmamışlar. Milletvekilleri ve yerel yöneticiler bulunmuşlar. Şeker fabrikası açıldıktan sonra fabrika üst yönetimi Atatürk ve İnönü'ye birer telgraf çekmişler ve cevaben Atatürk ve İnönü'nün kendileri de fabrika yönetimine teşekkür yazısı göndermişler. Telgraf metnine bilgi kartından erişebilirsiniz
---
Ayrıca Fabrikanın Kanunu maddesine bakınız.

---
ALPULLU ŞEKER FABRİKASI RESMİ KÜŞAD PROGRAMI
26 TEŞRİN-İ SANİ 1926

RESMİ KÜŞAD PROGRAMI

1- Alpullu Şeker Fabrikasının resmi küşadına (açılışına) davetli olan zevatı kiramı (büyük adamları) İstanbul’dan Alpullu’ya götürüp getirecek hususi trenin hareket saatleri melfuf (dahilinde) cetvele göre sıralanmıştır.

2- İstanbul ile Alpullu arasındaki şehirlerden davet edilen zevatı kiram hususi trenden istifade edebilirler. Ancak hususi trenin  tevakkuf etmediği (durmadığı) istasyonlardan Alpullu’ya gidecek zevatın muhalesetlerini (ulaşımını) belirtilen trenin mıhaleset (ulaşım) saati olan 17, 24) e nazaran tanzim buyurmaları rica olunur.

3- Resmi küşad fabrikaya esas binasının kapısı önünde nutuk’tan sonra ifa kılınacaktır. Hava müsait olmadığı takdirde bu kısımdaki nutuklardan sarfı nazar edilebilecektir.

4- Resmi küşadı müteakip sırasıyla fabrika ve kurutma dairesi ve tamirhane ve laboratuvar tesisatı gezilecektir. Bu esnada Fabrika Müdürü Gud Herç ile muavini Kimya Mühendisi Kazım bey tarafından  lüzumlu izahat  verilecek ve laboratuvarda pancar analizi görülecektir.

5. Şeker mağazasında bir büfe tertip edilmiş olup burada pancar ziraatine ait bir film görülecek ve filimden sonra vaktin müsaadesine göre nutuklar yapılabilecektir.

6- Hususi trenle hareket buyuran zevatı kirama öğle ve akşam yemekleri trende ve değişik yerlerden doğruca Alpullu’ya teşrif buyuracak zevatı kirama dahi Alpullu’da takdim edilecektir.

7- Resmi açılış günü yeşil, kırmızı rozet takılacak olan şirketimizin ve fabrikamız mensubunun lüzumlu hürmet ve hizmetlerin ifalarında  tam suhulet olmak üzere medu kiramın (çağrılan davetlilerin) kendilerine takdim edilecek kırmızı beyaz rozetleri daima sol yaka iliklerinde bulundurmaları mütemennadır (temenni edilir).


-----

Küşad-ı Resmi

 
alpullu-seker-fabrikasi-resmi-acilis-toreni-kusadi-resmi-1
alpullu-seker-fabrikasi-resmi-acilis-toreni-kusadi-resmi-2
alpullu-seker-fabrikasi-resmi-acilis-toreni-kusadi-resmi-3
alpullu-seker-fabrikasi-resmi-acilis-toreni-kusadi-resmi-4
alpullu-seker-fabrikasi-resmi-acilis-toreni-kusadi-resmi-5
alpullu-seker-fabrikasi-resmi-acilis-toreni-kusadi-resmi-6
alpullu-seker-fabrikasi-resmi-acilis-toreni-kusadi-resmi-7
alpullu-seker-fabrikasi-resmi-acilis-toreni-kusadi-resmi-8
alpullu-seker-fabrikasi-resmi-acilis-toreni-kusadi-resmi-9
alpullu-seker-fabrikasi-resmi-acilis-toreni-kusadi-resmi-10
alpullu-seker-fabrikasi-resmi-acilis-toreni-kusadi-resmi-11
alpullu-seker-fabrikasi-resmi-acilis-toreni-kusadi-resmi-12
alpullu-seker-fabrikasi-resmi-acilis-toreni-kusadi-resmi-13
Kadri Özçetin Kalıp Şeker Kampanya Açılışı Kampanyalar Kanalizasyon Kantarlar Kantin Karabatak Karakol Karataş Yem Kardeş Köyler Kardeş Şehirler Kaynaklarım Kazan Dairesi Kelle Şekeri Kesme Şeker Keşan Kır Kahvesi Kırkdört Evler Kırklareli Kısım Maçları Kısmet Evleri Kış-Kıyamet Kimya Laboratuvarı Kireç Atıkları Kireç Dairesi Kooperatif Korugan Kosta Kuruş-Para Köprübaşı Köprüler Köy Adlarının Değişmesi Kum, Çakıl, Kil Kuraklık Kurban Bayramı Kurtuluşu Kuyruk Küp Şeker Küspe Küspe Havuzları Küşad-ı Resmî Kütüphane
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z