Arnavut (Alpullu'lu insanımız öyle söylüyor ama, ne malum) Kosta lakaplı bir kişi varmış. Çiftlik Mahallesi Bademlik Evleri'nin yakınındaki koyun ağıllarının orada evleri varmış. Adam ölmüş... Çocukları 1996 yılında Alpullu'ya gelmişler.

Eskiden kantin'in bulunduğu yerde bir han işletiyorlarmış... Ve o hanın önünden küçük bir derecik geçermiş. Demiryolunun hemen üstünden... Çocukları babalarının eskiden yaşadığı yeri merak etmişler, Alpullu'ya gelmişler.

Metin Emin Geçer "Biz misafir ettik" diye anlatıyor. Üç kardeşlermiş. Babası onlara bir kroki çizmiş, krokiyi alıp bir şeyler aramaya gelmişler... O vakitler bu topraklara Papakiridin adı veriliyormuş... Ve topraklar Sarımsaklı çiftliğini de içine alacak kadar büyükmüş.

Şimdiki Büyük Çamlık Kosta'ların üzüm bağı imiş. Burada üzüm yetiştirir, işlenmesi için Kırklareli'deki şarap fabrikalarına götürürlermiş. Tesisin adı  Rodoplu Şarap Fabrikası imiş... Fabrika sahibiyle bacanak olurlarmış. Papakiridin bir zamanlar "papazın köyü" diye adlandırılmış.

Alpullu'nun toprakları aslında bu Papakiridin denen adamın malı imiş veya Kosta'nın... Şeker Şirketi Sarımsaklı çiftliğiyle birlikte buraları hazineden hibe olarak almış. Yunanlılar toprakları boşaltınca bu çiftlikler ve topraklar  hazineye geçmiş.

Sinanlı köyünde o vakitler Yahudi bir tüccar varmış. Bu Yahudi'nin de buralarda toprakları varmış. 1930 yılında Atatürk'ü karşılayanlar arasında o da varmış, hatta Atatürk'le tokalaşmış. Bana yaşlı bir kadın anlattı. Atatürk trene binip Alpullu'dan uzaklaşırken elini açık olan cama dayamış ve o Yahudiye bakarak elini camın kenarından aşağıya doğru sıyırmış. Yaşlı kadın "Atatürk bize mesaj verdi. Bunların hepsini sıyırıp atın dedi" demiş.

Not.

Papa-Kridin
Kardia  (Thrace): Yunan kolonisi olarak belirlenen Trakya yarımadasına verilen ad. Papakridin acaba Papa-Kardia kelimesinden mi geliyor. Eğer öyleyse Trakya'nın Papa'sı veya Papazı anlamına geliyordur... Ama, galiba durum biraz daha karışık, daha derin... Evet ortada bir papaz var... Var da... Bu papaz Hristiyan-Yahudi karışımı bir papaz olabilir... Çünkü gizli, kripto bir papaz... Bazı emarelere, bazı işaretlere bakarak bir şeyler çıkarabiliyorsunuz. Tıpkı Alpullu adı gibi... Papakiridin ve Alpullu adı ortak kültür genlerine sahip... Durumu anlamak için Pakrudin kelimesine bakmamız gerekiyor.

Pakrudin
Kelime yoksa "Pakrudin" mi?... Eğer pakrudin ise gizli Yahudi cemaati anlamına geliyor. Bununla ilgili bilgiler yandaki bilgi kartında ve aşağıda verildi.

"2700 yıldır Ermenilerin içinde varlıklarını sürdüren kripto Yahudiler… Asırlarca Ermeni toplumunu yöneten cemaat...! Tarihi kaynaklara göre  ilk olarak MS 30 yılında Yenanos adlı İspir kralı sayesinde tarih sahnesine çıktılarsa da Hz. Davut (AS) soyundan geldiği iddia edilen "Pakarat Şampat" isimli bir Yahudi’den dolayı Pakraduniler diye tanındılar. MS 885 yılında Birinci Ashot tarafından kurulan hanedanlığın başkenti bugünkü Ermenistan sınırları içinde bulanan Divin iken, 961 yılından itibaren Kars’ta ki harabe "Ani" başkent oluyor. Ermeni tarihçi Levon Panos Dabağyan'a göre, Pakraduniler Yahudi asıllı olup Ermeni kültürünü yaşatan Hıristiyanlar olduğu bilinmektedir."
http://www.serhadhaber.com/kimdir-bu-pakraduniler-9914h.htm

Bu konuyu gündeme getiren kişi Fetö… Fetö, bu bilgiye nereden sahip...
Kimsenin bilmediği, farkında olmadığı...
Sakın, asıl kendisi Papakridin tarikatı veya soyundan olmasın?---

Kosta

 
alpullu-kosta-0
alpullu-kosta-1
alpullu-kosta-2
alpullu-kosta-3
alpullu-kosta-4
alpullu-kosta-5
alpullu-kosta-6
alpullu-kosta-7
alpullu-kosta-8
alpullu-kosta-9
alpullu-kosta-10
alpullu-kosta-11
alpullu-kosta-12
alpullu-kosta-13
alpullu-kosta-14
Kadri Özçetin Kalıp Şeker Kampanya Açılışı Kampanyalar Kanalizasyon Kantarlar Kantin Karabatak Karakol Karataş Yem Kardeş Köyler Kardeş Şehirler Kaynaklarım Kazan Dairesi Kelle Şekeri Kesme Şeker Keşan Kır Kahvesi Kırkdört Evler Kırklareli Kısım Maçları Kısmet Evleri Kış-Kıyamet Kimya Laboratuvarı Kireç Atıkları Kireç Dairesi Kooperatif Korugan Kosta Kuruş-Para Köprübaşı Köprüler Köy Adlarının Değişmesi Kum, Çakıl, Kil Kuraklık Kurban Bayramı Kurtuluşu Kuyruk Küp Şeker Küspe Küspe Havuzları Küşad-ı Resmî Kütüphane
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z