Trakya'da 1910 yılından başlayan bir süreçle 1935 yılına kadar bazı köylerin adları değişmiş veya değiştirilmiş. Cumhuriyetten sonra bu süreç hızlanmış. Bu şekilde 35-40 civarında köyün adı farklılaşmış.

Kadiriye köyünün eski adı Karaburun imiş.
Doğancalı köyünün adı Düğüncülü  olmuş.
Alpullu- Alapiye - Şekerköy - Alpullu - Pancarköy
Burunsuz köyü Yeşilova olmuş.
1925 yılında Pavliköy'ün adı Pehlivanköy olarak değiştirilmiş.
Çıfıllı köyü Çiğdemli olmuş.
Kurudere Kırıkköy olmuş.
Kavaklı köyünün adı Karamesutlu olmuş. (1910'dan sonra)
Huruşlu, Oruçlu şeklinde değiştirilmiş.
Kofalça köyü, yeni adı Mutlu Köyü...
Doğanca- Çavuşköy oluyor

Kırklareli Milletvekili Fuat Umay tarafından verilen bir
teklif üzerine, 20 Aralık 1924’te kabul edilen 537 Sayılı Kanun’la Kırklareli’ne
çevrilmiştir.

Sofihalil Çiftliği mutasarrıfı Hıristaki ve varislerinin vefatı üzerine Kırkkilise Mutasarrıflığınca muhacirine verilen arazi ile ilgili Edirne Vilayetince bilgi istendiği.


---

Köy Adlarının Değişmesi

 
koy_adlarinin_degistirilmesi-1
alpullu düğüncülü
Kadri Özçetin Kalıp Şeker Kampanya Açılışı Kampanyalar Kanalizasyon Kantarlar Kantin Karabatak Karakol Karataş Yem Kardeş Köyler Kardeş Şehirler Kaynaklarım Kazan Dairesi Kelle Şekeri Kesme Şeker Keşan Kır Kahvesi Kırkdört Evler Kırklareli Kısım Maçları Kısmet Evleri Kış-Kıyamet Kimya Laboratuvarı Kireç Atıkları Kireç Dairesi Kooperatif Korugan Kosta Kuruş-Para Köprübaşı Köprüler Köy Adlarının Değişmesi Kum, Çakıl, Kil Kuraklık Kurban Bayramı Kurtuluşu Kuyruk Küp Şeker Küspe Küspe Havuzları Küşad-ı Resmî Kütüphane
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z