Hatvan Macaristan'ın başşehri Budapeşte'ye 55-60 km uzaklıkta  24 bin nüfuslu küçük bir kasaba. Heves iline bağlı. Bizim Babaeski'ye karşılık geliyor. Alpullu'nun muadili olan yerleşim yeri aslında Selypi...

Hatvan 1544'te  Gazi Mehmed Paşa tarafından fethediliyor ve sancak merkezi haline getiriliyor. Eski gravür resimlerinde kale içinde en azından iki camisi var. Hatvan 1686 yılında Habsburglar tarafından işgaline kadar Osmanlı egemenliği altında kalıyor.

Hem Hatvan'da hem de Selypi'de şeker fabrikaları var. Bunlar Alpullu şeker fabrikasıyla karşılaştırılınca  küçük tesisler... Hermann Gotherz o yıllarda Selypi Şeker Fabrikasının müdürü... Fakat fabrika 1926 yılında kapanıyor, bunun üzerine Gotherz  kalabalık bir ekiple birlikte Alpullu'ya  geliyor. Ekibindi işçiler, teknisyenler, ustalar ve mühendisler var.  Almanlar ve Macarlarla yapılan anlaşma üzerine gelen ekip Alpullu şeker fabrikasını kuruyor. Makineler Almanların, işçilik Macarların.  Bu arada Telçi'ndeki binaları da Macarlar yapıyorlar.

Planlar ve makineler Almanların,  el emeği Macarların...
Site planları ve krokileri Almanların, inşaat işçiliği Macarların...

Yıllar sonra "kardeş şehir" olalım diyoruz. Anlaşma yapılıyor. Selypi şeker fabrikası o yıllarda kapanmış olduğundan muhtemelen Alpullu Şeker Fabrikasının kurulmasına Hatvan şeker fabrikası destek veriyor. Selpi köy; Hatvan ilçe... Selpi fabrikası kapandıktan sonra işçiler ve ustalara iş bulmak için Türkiye'de Alpullu fabrikasının açılıyor olması onlar için iyi bir fırsat. Selpi ve Hatvan'ı birlikte düşünmek gerekiyor.
Hatvan Babaeski demek ve Selypi ise Alpullu... Fabrikayı kuran ustalar, tecrübeli işçiler Selypi ve Hatvan şeker fabrikalarından Alpullu'ya sevkediliyorlar... Sadece fabrika ustaları değil, inşaat ustaları da oradan. Fakat sitenin ve konutların planlarını Almanlar çizmiş olmalı. Macarlar sadece ustalıklarını gösteriyorlar. Almanlar mimarlık ve mühendislik işlerini üstlenmişler, Macarlar ise işçilik, ustalık ve teknisyenlik işlerini yapıyorlar.
----
Erdoğan Duygan anlatıyor: "Oraya gittiğimiz zaman Hatvan'ın belediye başkanı ile çok iyi diyaloglar kurduk. Hatvan'a gidip geliyoruz. Anlaşmamız şöyle... 20 talebe ve öğretmen, 20 de Belediyenin lüzum gördüğü diğer insanlar... Delegasyon 44 kişilik bir kafile halinde geliyor ve 44 kişi de bizden gidiyor. O zamanlar Alpullu İlkokulu müdürü muhalefet olsun diye 20 talebe 4 öğretmen vermedi. Onlara bir süre tanıdık. Pasaportlar çıkacak, konsoloslukla temas halindeyiz. İki tane de öğrenciyi ücretsiz götüreceğiz. 18 talebeden almamız gereken ücreti üç beş kuruş biraz fazla tutuyoruz. Böylece Belediyeden hiç bir masrafımız olmadan geziyi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Geziye sponsor olarak Sinanlı Un Fabrikası, Alpullu'daki Şahnur Tekstil Fabrikası, Şeker Fabrikası destek verecek. Ayrıca talebelerin velileri de katkı sağlıyorlar. Alpullu Şeker İlkokulundan 20 talebe ve 4 öğretmen tespit edilmesi için onlara süre verdik. Otobüs kiralayacağız, göndereceğiz. Müdür hiç öğrenci vermedi.  Akıllarınca bize oyun oynamak istediler. Son günden bir gün evvel iki tane bedava talebe gönderdi. "Geldiler, "Bizi Macaristan'a götürecekmişsiniz" dediler. Onlara, siz gidin ben Müdürle konuşurum dedim. Çok üzüldüm ve kızdım. İçimden "seni müdür yapanın..." diye küfür etmek geldi. Babaeski'ye değil, Macaristan'a gidiyoruz.... Her şey yapılmış, pasaportlar çıkmış... Maksatlı... Kötülük düşünüyor... Diyecek ki, 'Bak sizi götürmediler.' Ertesi günü yola çıkacağız. Babaeski Anadolu Lisesi talebe verdi, sponsorluk yaptılar, onları götürdük. O zaman çok üzülmüştük. Bu bir siyaset değil... Tamamen nankörlük...  O zamanki Hatvan Belediye Başkanı daha sonra orada İmar Bakanı oldu. 2004'te... Bizde de Ahmet belediye başkanı idi. İrtibat koptu.. Onlarla Almanca bildiğim için kolay anlaşıyordum. Gezilerde bir Almanca bir de İngilizce rehber veriyorduk. Çok emek verdik, ilişkilerin iyi olmasını başardık. ESPO'lara her sene gidiyorduk. Onlar da bizim 23 Nisan, 19 Mayıs bayramlarımıza gelirlerdi. Çocuklar milli kıyafetleriyle program yapıyorlardı. Folklor ekibi kurup milli oyunları oynuyorlardı. "Pancar Havası" oynuyorlardı. Pancar sökümü, kız isteme var, kızların erkeklerle anlaşma şekilleri var... Macaristan'a gidene kadar otobüste öğretmenler de var onlar da oynuyorlar... Geçen sene İmar Bakanı, eski Hatvan Belediye Başkanı geldi. Çanakkale'ye götürdüm. Truva'yı görmek istediler. Onları istedikleri yere götürdük. Onlar da bize Budapeşte'yi gezdirmişlerdi. Kanuni'nin heykelini gösterdiler. Onlara Tekirdağ müzesini gezdirdik. Fabrikayı Macar ve Almanlar kurduğu için bu iki şehri "kardeş şehir" ilan etmek istedim. İstanbul'da Macaristan konsolosluğuna müracaat ettim. Konsolos hanım Alpullu'ya geldi. İmkanlarımızı gördü. Misafir edeceğimiz yerleri gördü. Onları Ergene Köşkü'nde ve TREDAŞ'ın Lüleburgaz'daki elektrik işletmesinin misafirhanesinde misafir ettik. Büyükelçi Ankara'daki Başkonsolosa bildirmiş. Kardeş Şehir olmak için bize ZOLNOK diye bir yeri önerdiler. Daha sonra Başkonsolos da hanımıyla birlikte Alpullu'ya geldi. 'Kardeş Şehir olmayı neden istiyorsunuz', diye sordu. Anlattık... Çok memnun oldu. 'Biz bilmiyorduk', dedi.  Sevindi...  ZOLNOK  uzak, ben size Hatvan'ı vereceğim dedi. 'Böylece Budapeşte'yi rahat gezersiniz' diye ekledi. Bu vesileyle yedi sekiz defa gittik... Onlar geldiler.. Dr. Yaşar Akıncı'nın kızı Ezgi Nur Akıncı ressamdı. Ona her sene Hatvan'da sergi açtırdılar, özel ilgi gösterdiler. Her sene orada sergi açtı. Belediye Başkanı Türkiye'ye geldi. Dr. Yaşar onu evinde misafir etti.  İlla, Erdoğan'ı görmek istiyorum demiş. Buyursun gelsin, yazlığa dedim. Geldi. Tekirdağ'da Rokots var.. Alman ulusal kahramanı imiş, kaçmış Tekirdağ'a yerleşmiş. Tekirdağ onu 15 sene misafir etmiş. Tekirdağ müzesinde... Tekirdağ'da ayrıca Macar Mahallesi var. Onların da Zornok diye kardeşşehirleri var. Bizden evvel bu işi yaptılar. Aralıksız devam ettiriyorlar. İmar Bakanı bana geldi. Misafir ettim. Tekirdağ'da fahri Macaristan konsolosu Erdoğan Erken var. Ona telefon ettim. Evinde bizi kabul etti. Evi müze gibi... Çok mutlu oldular. İmar Bakanı şöyle bir laf etti. 'Erdoğan kardeş inşallah bu seçimde Türkiye'deki mahalli seçimlerde sizin gibi iyi bir başkan gelir de ilişkilerimiz devam eder.' Ben de inşallah dedim. Son seçimlerde Erhan başkan seçildi. Hemen bu işe el attı, iyi yaptı. İrtibat kurdular. İki defa geldiler. Sanırım ilişkilerimiz yeniden eski haline kavuşacak. Erhan Başkan, plaket vermek için beni  davet etti. Giderdim, fakat orada yanlarında görünmek istemediğim insanlar vardı. Kendisine teşekkür ettim bu yüzden gelemeyeceğimi söyledim.
----

*** Alıntılar

The twin city co-operation could make it possible for the two urban connection between the city and the broader sections of the population, involving it associations, educational, cultural institutions, churches and sports associations, and international provide a space for their cooperation

Strengths weaknesses • Striving for conscious urban development, the process is in progress developing conceptual funds • For local government for public education use of a responsible person • The need for openness and renewal • Local Government Budget guarantee for the functioning of the institutions • New developments in the field of culture: Széchenyi Hunting Museum, Hatvany Lajos Museum • The cultural institution system quality offerings • Public education institutions are active participation in the culture of the settlement organized by • Rich twin city cooperation • Rich monumental building stock • It is also outstanding in national terms contemporary art collection • Having a long tradition, colorful and demanding music life • A growing civil sphere • Good traffic, central location • The micro-regional cultural central role • Project-oriented co-operation a • Population loss, unfavorable demographic changes (aging, migration) • Appropriate technical conditions and lack of tools • Lack of staff at institutions • Theater, Concert Hall, lack of an open-air stage • Lack of material resources • Increased tourism attractions background as a service, accommodation and lack of catering infrastructure • Tourist attractions, local options are less effective propagation, lack of information / organized tourist information lack of system • Complex tourist packages lacking / not the sights of the settlement We offer a "touristic package" but in a possible way, separately • Theater and concert hall complex functions lacking cultural center (ongoing)

One thing that really surprised us was that, on our way to Budapest we stopped for a short break in Hatvan where we met some really warm hearted people. The vice mayor welcomed us by saying ‘’Merhaba’’ which means hello in Turkish. We were really surprised, but turns out that this lovely town has been sister cities with Alpullu in Turkey since the time they built a sugar factory in 1924.

In the small town of Turkey, a sugar factory was set up in 1933. As the locals did not have any experience in this area, several experts from the Hatvan and Silva factories participated in the construction and commissioning of the plant. The majority of the workers in Hatvan worked for four years and assisted not only in factory building but also in the upkeep of the factory housing estate. This led to the initiative of the mayor of the Turkish small town between the two settlements. In 1996, the Turkish city leader visited Hatvan with two representatives and the director of the outer sugar factory. As a result of this favorable reception, 17 school students from sixty were able to take part in the Turkish Day of Childhood, and under the 1,000-year Hungarian School program, Turkish students arrived in Hatvan in September 1996.   partnership: 1994 ??  Başka kaynaklarda.
https://kontramartontvnet.files.wordpress.com/2013/04/hatvan-testvc3a9rvc3a1rosai.doc

Alpullu-Törökország, megállapodás megkötése: 1989.

The festival will start on Saturday at 1 pm with the campaign announcement of the second-time high school candidate of the Mayor of the Student Union. The stage program is made up of artists from twin cities such as Holland, Maülluis Martijn van Boven, Bülent Çetinkol and Zafer Tanyoldaş from Turkey, from Transylvania, Ego Sum from Kézdivásárhely, and Sami Heinonen & Cairo from Kokkola, Finland. In the afternoon all three high school students will be introduced. Thus, the Damjanich János Secondary School, Vocational School and College of Hatvan, the István Széchenyi Roman Catholic High School, and the students of Bajza József High School and Vocational Secondary School in Hatvan

several experts from the Hatvan and Silva factories participated in the construction and commissioning of the plant in the factory housing estate.


Kardeş Şehir Hatvan ve Selypi

 
alpullu_hatvan1
alpullu_hatvan2
alpullu_hatvan3
alpullu_hatvan4
alpullu_hatvan5
alpullu_hatvan6
alpullu_hatvan7
alpullu_hatvan8
alpullu_hatvan9
alpullu_hatvan10
alpullu_hatvan11
alpullu_hatvan12
alpullu_hatvan13
alpullu_hatvan14
alpullu_hatvan15
alpullu_hatvan16
alpullu_hatvan17
alpullu_hatvan18
alpullu_hatvan19
alpullu_hatvan20
alpullu_hatvan21
alpullu_hatvan22
alpullu Dr. Yaşar Akıncı
Kadri Özçetin Kalıp Şeker Kampanya Açılışı Kampanyalar Kanalizasyon Kantarlar Kantin Karabatak Karakol Karataş Yem Kardeş Köyler Kardeş Şehirler Kaynaklarım Kazan Dairesi Kelle Şekeri Kesme Şeker Keşan Kır Kahvesi Kırkdört Evler Kırklareli Kısım Maçları Kısmet Evleri Kış-Kıyamet Kimya Laboratuvarı Kireç Atıkları Kireç Dairesi Kooperatif Korugan Kosta Kuruş-Para Köprübaşı Köprüler Köy Adlarının Değişmesi Kum, Çakıl, Kil Kuraklık Kurban Bayramı Kurtuluşu Kuyruk Küp Şeker Küspe Küspe Havuzları Küşad-ı Resmî Kütüphane
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z