Fabrikanın-Açılışı Fabrika Alanı Fabrika Arazisi Kimin Fabrikanın Arşivi Fabrikaların Birleşimi Fabrikanın Bölümleri Fabrika Çalışanları Fabrikanın-Duraklaması Fabrikanın Güvenliği Fabrikanın Hissedarları Fab.nın İdare Meclisi Fabrika İşçisi Fabrikanın Jeeb'i Fabrikanın Kanunu Fabrikanın Kapasitesi Fabrikanın Kârı Fabrikanın-Kurucuları Fabrikanın Kuruluşu Fabrikanın Memurları Fabrikanın Muafiyetleri Fabrika Müdürleri Fabrika Nizamnamesi Fabrika Otomobilleri Fabrikanın Satılması Fabrikanın Tevsii Fabrikanın Yan Tesisleri Fabrika Treni Fabrikanın Yeri Fayton Fırınlar Filmler Fitre ve Zekat Fabrika Makinelerinin Komisyoncusu
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
Tevsii, genişletme  anlamında... Fakat "geliştirme"," iyileştirme"," verimliliğini artırma" yönünde gerçekleştirilen her türlü esaslı değişiklikler "tevsii" olarak nitelendiriliyor. Yeni makineler, teknolojiler gelmişse, epey bir para harcanmışsa tevsi yapılmıştır.

Fabrika sürekli tevsiden geçiyor. 2019 yılına geldiğimiz bu günlerde dahi...

İlk tadilat hemen ikinci yıl yapılmış ve aynı zamanda vardiyalı çalışma usulüne geçilmiş.  1927 yılında... Böylece üretim 520 tondan 960 tona yükselmiş. Yani 52 vagon şekerden 96 vagon şekere... O zamanlar, bir tren vagonu 10 ton şeker taşıyor.

1935 yılında gerçekleştirilen bir tevsi çalışması var. Hayri İpar bir liste hazırlıyor fabrikanın tevsii için gerekli olan montaj aletlerini belirliyor. Bunların geçici süreyle ülkeye girmesini, işi bittikten sonra yurt dışına geri gönderileceğini bildiriyor. Başkanlığını Atatürk'ün yaptığı İcra Vekilleri Heyeti, yani bir anlamda Bakanlar Kurulu bu talebi onaylıyor (Seçkin, 2019, s. 175). "Faturadan" söz edildiğine göre aletleri kullanmak için dahi para ödüyoruz demektir. Ne tür aletler olduğunu merak ettim.  Vinç olabilir veya ona benzer araç gereçler... Döviz konusunda sıkıntımız olduğundan satın almak yerine kiralamak yoluna gitmişiz.
---
1966 yılında fabrikanın kazan dairesinde fuel-oil kullanılmasına karar veriliyor, büyük yakıt depoları yapılıyor.

1967 yılında şeker fabrikasının bir bütün olarak modernizasyonu yapılıyor.


----

Fabrikanın Tevsii

 
alpullu-fabrikanin-tevsii-1
alpullu-fabrikanin-tevsii-2
alpullu-fabrikanin-tevsii-3
alpullu-fabrikanin-tevsii-4
alpullu-fabrikanin-tevsii-5
alpullu-fabrikanin-tevsii-6
alpullu-fabrikanin-tevsii-7