Fabrikanın-Açılışı Fabrika Alanı Fabrika Arazisi Kimin Fabrikanın Arşivi Fabrikaların Birleşimi Fabrikanın Bölümleri Fabrika Çalışanları Fabrikanın-Duraklaması Fabrikanın Güvenliği Fabrikanın Hissedarları Fab.nın İdare Meclisi Fabrika İşçisi Fabrikanın Jeeb'i Fabrikanın Kanunu Fabrikanın Kapasitesi Fabrikanın Kârı Fabrikanın-Kurucuları Fabrikanın Kuruluşu Fabrikanın Memurları Fabrikanın Muafiyetleri Fabrika Müdürleri Fabrika Nizamnamesi Fabrika Otomobilleri Fabrikanın Satılması Fabrikanın Tevsii Fabrikanın Yan Tesisleri Fabrika Treni Fabrikanın Yeri Fayton Fırınlar Filmler Fitre ve Zekat Fabrika Makinelerinin Komisyoncusu
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
İngilizcede bu kişilere staff deniyor.... Yönetici olmayan "beyaz yakalı personel" demek... Kanun açısından bakarsak "yöneticiler de memur" ama burada kastedilen "bürolarda çalışan işgörenler".....

Özel sektörde "büro elemanı" deniyor.  Devlette
memur...
***
Fabrikada bir dönem yabancı memurlar da üst görevlerde çalışmışlar. Alman, Macar ve Fransız memurlar... Fransız memur çalıştığını sonradan öğrendim.

"Paris'te halen berhayat ve milyoner bir kuyumcu olan bir Fransız, senelerce evvel Alpullu Şeker Fabrikasının yüksek memurlarından biri imiş. Köylülere kağnılarla teslim ettikleri pancarları mukabilinde bir miktar avans para ile biraz de şeker veriliyormuş. Karşılığında da birer kağıt imza ettirilmek formalite icabı imiş. Bir köylüye imza veya parmak bastırma sırası gelmiş. Memur ona, verilen avansla şekeri alıp almadığını sormuş. Köylü dayı 'aldım' demiş. 'Öyle ise şuraya bir parmak bas veya biliyorsan adını yaz' demiş. Köylü şaşırmış. 'Buna ne lüzum var, benim iki dudağımın arasından çıkan söz sekiz şahitli, senetten sağlamdır' demiş ve öküzünü nodullayarak yoluna devam etmiş. Fransız, bunu, öyle bir anlatıyor ve hayranlık duyuyor ki, tarif edilemez!.."

Osman Haluk Alpander, Köylü Deyip Geçmeyelim, Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1960, s. 24.
***
Onlar da, işçiler gibi  10 yıl süreyle gelir vergisinden vergiden muaf...
---
Fabrika işçilerine "istihkak şekeri" denilen bedava şeker veriliyor ama memurlara yok.
***
Kırklareli Yıllığı, 1967 isimli eserde Şeker fabrikasında çalışan memurların adları, görevleri doğum bilgileri, göreve başladığı tarihler verilmiş.  Bu şekilde 103 memura ilişkin bilgi var. Bunlardan 38 tanesi Trakya-Rumeli kökenli. Sadece üç tanesi Alpullu doğumlu....  Daktilo olarak çalışan Nilüfer Kızılay, Muhasebe Kalkilatör unvanıyla çalışanlar Akın Uğurçetin ve Necdi Bayralgil… Diğerleri Anadolu'nun değişik şehirlerinden. Fabrikaya Türkiye'nin her tarafından insanlar geliyor. Bu nedenle kısa süreli de olsa Alpullu'da yaşayanların sayısı oldukça fazla...

1967 yılında fabrika müdürü Bandırmalı  İbrahim Özbaşaran. Ziraat Müdürü Kemal Hakverdioğlu. Ziraat Müdür muavini Nurullah Hüsrevoğlu. 10 tane Ziraat Bölge Şefi var. Ziraat Müdür muavinlerinin sayısı 18... M. Ali Ülgezer İşletme Müdürü.

Rasathane fidanlık müdürü  Sebahattin Yüksek...
İki işletme mühendisi var. Baş kimyager Necla Uysal. İki tane kimya yüksek mühendisi var. Bir tane yüksek elektrik mühendisi… İnşaat teknikeri, fen memuru, inşaat yüksek mühendisi, personel şefi, personel kontrolörü, personel sigorta kontrolörü, personel memuru daktilo, muhasebe müdürü, müdür mavini, muhasebe kontrolörü, üç tane muhasebe şef kalkülatör, 11 tane muhasebe kalkülatörü, demirbaş memuru, vezne şefi, vezne memuru, ticaret şefi, ticaret memurları, kantin memuru, malzeme ambar şefi, malzeme memurları, şeker ambar şefi, ambar memuru, sevk memuru, vagon kantarı memur, muhaberat şefi, kartoteks memuru, daktilo, adli takip memuru, iç hizmetler şefi, iç hizmetler memuru, spor öğretmeni, sivil savunma uzmanı iki kişi....

Sağlık personeli de fabrikanın memuru statüsünde...
Kemal Mutgan başhekim, Selanikli Abdurranman Babalıoğlu hekim, Bulgaristanlı Mehmet Baltalı doktor, Mustafa N. Göksoy diş tabibi, Ahmet Akyüz eczacı, Gülşen Soykan hemşire, Nadırlılı Sevim Altındağ ebe, Edirneli Suat Tuncay idare memuru...
.
Fabrikanın Memurları
 
alpullu-fabrikanin_memurlari-1
alpullu-fabrikanin_memurlari-2
alpullu-fabrikanin_memurlari-3
0_selcuk_balci-77
alpullu-fabrikanin_memurlari-4
alpullu-fabrikanin_memurlari-5
alpullu-fabrikanin_memurlari-6 - Kopya
alpullu-fabrikanin_memurlari-7
alpullu-fabrikanin_memurlari-8
alpullu-fabrikanin_memurlari-9