Fabrikanın-Açılışı Fabrika Alanı Fabrika Arazisi Kimin Fabrikanın Arşivi Fabrikaların Birleşimi Fabrikanın Bölümleri Fabrika Çalışanları Fabrikanın-Duraklaması Fabrikanın Güvenliği Fabrikanın Hissedarları Fab.nın İdare Meclisi Fabrika İşçisi Fabrikanın Jeeb'i Fabrikanın Kanunu Fabrikanın Kapasitesi Fabrikanın Kârı Fabrikanın-Kurucuları Fabrikanın Kuruluşu Fabrikanın Memurları Fabrikanın Muafiyetleri Fabrika Müdürleri Fabrika Nizamnamesi Fabrika Otomobilleri Fabrikanın Satılması Fabrikanın Tevsii Fabrikanın Yan Tesisleri Fabrika Treni Fabrikanın Yeri Fayton Fırınlar Filmler Fitre ve Zekat Fabrika Makinelerinin Komisyoncusu
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
Alpullu şeker fabrikasına ciddi muafiyetler tanınıyor. Nedeni şeker fabrikalarını bir türlü kuramamış olmamız. Ne pahasına olursa olsun, nasıl olursa olsun, bir şekilde kurmak zorundayız. Sistemin mekanizmanın çalışması için belki biraz gereğinden fazla muafiyet tanıyoruz. Günümüzde "muaf" diyoruz, kanun metninde ise "mafu" şeklinde geçiyor. "Muaf tutulmuştur" anlamında...

Muafiyet, müsaade, ücretsiz tahsis, ücretsiz verme, indirim, vergi almama... Aklımıza gelebilecek her türlü yardım ve destek. 

- 25 yıl süreyle bölgede tekel olma hakkı

- 50 dönüm fabrika arsası meccanen verilir. Diğer arsa ihtiyacı, sahibi eğer kendi rızasıyla satmıyorsa ve bakanlık uygun görmüşse istimlak edilerek karşılanır.

- Şeker pancarı yetiştirilmesi için yeterli ölçüde arazı... (… "araziyi havi olmak üzere" diyor. Çok net değil ama araziyi de devlet temin etmiş olma ihtimali yüksek.)
- Teşviki Sanayi Kununu'ndan yararlanma
- Dahilde üretilen şeker için tüketim vergisinden muafiyet. (12 Haziran 1930 yılında
   kaldırılıyor).

- Fabrikada kullanılması şartıyla 10 yıl süreyle pancar için üretim vergisi istisnası, (Üret, sat devlete vergi ödeme). Hem fabrikanın tarlaları için hem de çiftçiler için... Arazi vergisinden de muaf olsun deniyor fakat kabul edilmiyor.

- Fabrikaya hizmet verecek maden kömürü, linyit yatakları ve kireç taşı ocakları 25 yıl süreyle  vergiden muaf

- Girdi ve çıktı lojistiğinin, devlet tarafından işletilen veya işletilecek nakil araçlarıyla üçte bir oranında indirimli olarak taşınması. Yüzde 30 oranında daha az ücret ödenmesi.

- Fabrikada çalışan memur, müstahdem ve işçilerin 10 yıl süreyle gelir vergisinden muaf olmaları. Devlet üretme çiftliği personelinin  bu kapsama alınmaması onları ikinci sınıf durumuna düşürmüştür.

- Hisse senetlerinin damga vergisinden muaf olması
-

Son olarak bu imtiyazların başkalarına devredilemeyeceği karar altına alınıyor.

---
601 numaralı kanunla getirilen muafiyetler daha sonraki yıllarda getirilen başka muafiyetlerle genişletiliyor. Örneğin Kanun No : 6168, Kabul tarihi: 15/7/1953.
"Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve muafiyat hakkındaki kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun" bu kapsamdadır..

Fabrikanın Muafiyetleri

 
fabrikanin-muafiyetleri-1