Fabrikanın-Açılışı Fabrika Alanı Fabrika Arazisi Kimin Fabrikanın Arşivi Fabrikaların Birleşimi Fabrikanın Bölümleri Fabrika Çalışanları Fabrikanın-Duraklaması Fabrikanın Güvenliği Fabrikanın Hissedarları Fab.nın İdare Meclisi Fabrika İşçisi Fabrikanın Jeeb'i Fabrikanın Kanunu Fabrikanın Kapasitesi Fabrikanın Kârı Fabrikanın-Kurucuları Fabrikanın Kuruluşu Fabrikanın Memurları Fabrikanın Muafiyetleri Fabrika Müdürleri Fabrika Nizamnamesi Fabrika Otomobilleri Fabrikanın Satılması Fabrikanın Tevsii Fabrikanın Yan Tesisleri Fabrika Treni Fabrikanın Yeri Fayton Fırınlar Filmler Fitre ve Zekat Fabrika Makinelerinin Komisyoncusu
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
Yönetim Kurulu’nda Başkan Edirne Milletvekili Mehmet Şakir Bey, Başkan Yardımcısı ve Murahhas Âza Ahmet Rüştü zade Mehmet Hayri Bey, Âzalar ise Mühendis Hüseyin Rıfkı, Tekirdağı Milletvekili Faik Bey, Bilecik Milletvekili İbrahim Bey, Siirt Milletvekili Mahmut Bey, Türkiye Ziraat Bankası Genel Müdürü Şükrü Bey, Tüccardan Yolageldili zade Kasım Bey, Kereste ccarından Ali Bey’den oluşmaktadır.

Murak
ıplar ise Edirne Milletvekili Faik Bey, Kütahya Milletvekili Niyazi Asım Bey ve Ziraat Bankası Genel Muhasebe Müdürü Sait Bey olmuştur


Mühendis Hüseyin Rıfkı Bey. Nafıa Nezareti Heyet-i fenniyesinden Hüseyin Rıfkı Bey (Bayındırlık Bakanlığı Genel Müdürlerinden)  Nafıa Vekâleti tarik ve maabir Müdürü Umumisi Hüseyin Rıfkı Bey
---
Haluk Direskene anlatıyor...

Fabrika yönetiminin toplantı odasında tüm duvarları kaplayan içinde çoğu Almanca teknik kitaplardan oluşan çok büyük bir kütüphane vardı. Ancak Almanca bilen yoktu. Kitaplar zaman içinde tozlandı, paylaşıldı, kayboldu.
----
.

Fabrikanın İdare  Meclisi

 
alpullu-fabrikanin_idare_meclisi-1
alpullu-fabrikanin_idare_meclisi-2
alpullu-fabrikanin_idare_meclisi-3
alpullu-fabrikanin_idare_meclisi-4
alpullu-fabrikanin_idare_meclisi-5
alpullu-fabrikanin_idare_meclisi-6
alpullu-fabrikanin_idare_meclisi-7
alpullu-fabrikanin_idare_meclisi-8
alpullu-fabrikanin_idare_meclisi-9