30.08.1934 tarihli Cumhuriyet gazetesinde fabrikanın açıldığı  1926 senesinde pancar ekicilerinin sayısını 550 kişi olarak veriyor. Aradan yedi sene geçiyor ekicilerin sayısı 11.300'e baliğ oluyor. Yüzde bin artış var...

Nedeni pancar mahsulünün getirisinin yüksek olması. İnsanların evine para giriyor, yaşam standartları yükseliyor ve herkes pancar ekmeye başlıyor. 1933 yılında en çok çiftçi en çok alanda en çok miktarda pancar üretiyor ve fabrika o yıl en uzun süreyle kampanyayı açık tutuyor, en çok miktarda şeker üretiyor, en yüksek oranda kar elde ediyor. Bu gelişmede Atatürk'ün Alpullu'yu ziyaret etmesinin de payı var. Kendi kendimize yeterli olabilmek için fabrika ortaklarının, yöneticilerin, çiftçilerin teşvik edilmeleri bu sonucu doğuruyor. Sonuçta her kes kazanıyor ve ülke de... 

28.04.1935 Cumhuriyet gazetesine göre, Dört şeker fabrikamız var. Şeke -
rîn mevaddı iptidaiyesinden olan pancarı yetiştinnek için yüz bin dönümlük arazimiz ekilmekte ve 150 bin vatandaş. bu tarlalarda çalışıp yaşayı$mı temin etmektedir.

Sadece pancar ekicileri ve pancar eken köylüler kazanmıyor, köylerde genel anlamda bir kalkınma ortaya çıkıyor. Köyler iyileşiyor, insanların sosyal yaşamlarında yeni gelişmeler oluyor. Cumhuriyet gazetesi bu olayı şöyle açıklıyor: "Şeker fabrikalarımızın kurulduğu sahalardaki köyler halkı iş bulmakla beraber, yeni yeni mekteb, pazar, doktor, hastane, elektrik, sinema, tiyatro, musiki, spor gibi bütün medenî vasıtalara kavuşmuştur. On sene zarfında elde edilen şekerler için, Türk köylüsü 2.173.000 ton pancar istihsal etmiş buna mukabil 24.443.000 lira almıştır."

----
1940 yılında 88,914 çiftçinin şeker pancarı yetiştirdiği... Eskiden şeker pancarı tohumu dışarıdan getirilirdi. Şimdi tohumlar da şirketin sahip olduğu veya kira ile tuttuğu çiftliklerde yetiştirilmektedir. Bu suretle 100 bin kadar Türk çiftçisi şeker pancarı veya tohumu yetiştirmek suretiyle para kazandığı… (Cumhuriyet, 31.3.1947)
-----
1953 yılında üreticiler pancar bedelini düşük buluyor ve Menderes'e bir mektup yazıyorlar. Menderes mektubu Şeker Fabrikaları Genel Müdürüne havale ediyor. Baha Tekand, "Pancarın kilo fiyatı fena değildir, iyidir" diye cevap yazıyor. Sistemin nasıl çalıştığını göstermesi açısından ilginç.
------
Alpullu 1978 yılında 407 villages with 23,000 beet farmers in 13 districts.Pancar Ekicileri

 
alpullu-pancar-ekicileri-1
alpullu pancar maliyeti
pancar üreticileri
alpullu-pancar-ekicileri-5
alpullu-pancar-ekicileri-6
alpullu-pancar-ekicileri-7
alpullu-pancar-ekicileri-8
Screenshot_57
alpullu-pancar-ekicileri-9
alpullu-pancar-ekicileri-10
alpullu-pancar-ekicileri-12
Pal, Palli, Pullu Pileus, Pilos, Pylos Pancarr Pancarcılara-Şeker Pancar Cümbüşü Pancar Ekicileri Pancar Gereçleri Pancar Hastalığı Pancar Kazancı Pancar Kooperatifi Pancarın Nakliyesi Pancar Siloları Pancar Tohumu Pancar Üretimi Pancarköy Pancarköy Ağaçları Pancarköy Deresi Pancarköy Şehitliği Papakiridi - Pakraduni Para Parklar Pasakül Pavyonlar Pazaryeri Pehlivanköy Pehlivanlar Perge Pierre Birgé Polis Karakolu Polis Lojmanları PTT
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z