GÜNEŞEL, Kadircan. Trakya bölgesinde bir köy çalışması; Pancarköy monoğrafısi
---
Pancarköy’den babamın arkadaşı vardı. Dilsiz veya saar derdik. “Sağır” kelimesini öyle telaffuz ederdik. Hem sağır, hem de dilsizdi. Hem sağır, hem dilsiz olan kişilere “ahraz” deniyor, fakat bu sözcük günlük yaşamda pek kullanılmaz. Çocuğu elektrikçi idi. Elektrikçi Nurettin denirdi.
--
Pancarköy'den gelen suya biz "Pancarköy Deresi" derken Google onu köyün içinde "Müsellim Çayı" olarak adlandırmış. Nedeni bir üst köyün Müsellim olması... Müsellim'in üstünde ise adı değişiyor "Kumrular Deresi" oluyor... Bayrak teslimi gibi sürekli bir üst köyün adını alıyor. Çiftlik Deresi, Manargöl Deresi, Kavak Deresi, Kızılcıkdere Köy Deresi. Ve daha yukarısı yok. Daha yukarısı çeşitli tarla çataklarından oluşan su arkları...  Kaynağını Kızılcıkdere olarak görebiliriz.
---
Pancarköy’de ilkokulun arkasında bir bina var, orası Rum evi idi.
---
Üstün hizmeti görülen Babaeski kazasının Alpullu Köyü Muhtarı Yani Permani'nin  beşinci rütbeden Mecidi Nişan ile taltifi Edirne vilayeti makalet celilesinden varit olan 27 haziran 1325 (1907) tarihli tahrirat....
Alpullu'nun Rum muhtarı beşinci rütbeden Mecidi Nişanı ile ödüllendiriliyor.
-----
Başbakanlık Yüce Makamına
Babaeski Kazasında Alpullu Köyü Muhtarı Yani Permani’nin, Osmanlı Hükûmeti Rum Cemaatine ait işlemlerdeki güzel hizmetlerinden bahisle, Beşinci Rütbeden Mecîdî Nişanıyla ödüllendirilmesi hakkında, Edirne Vilayeti encümeninden gelmiş olan, 27 Haziran 1904 tarihli yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bu konuda gereği için yüce görüşlerinize arz olunur.
Okuyan: Başbakanlık Arşivinden Emekli Uzman: Nihat Aydoğan
24.12.2019

(Kaynak~gösterme: Nihat Aydoğan, Hüner Şencan, “Alpullu Muhtarı Yani Permani’nin Madalya ile Ödüllendirilmesi, “Alpullu.org”, 2019.)
----
Lüleburgaz’a bağlı Sinanlı, Oruçlu, Ayvalu, Saruhanlı, Tatarlu, Alpul[l]u ve Örencik adında yedi köyün toprakları Sokullu Mehmet Paşa Caminin vakfı olarak değerlendiriliyor. Bu durum 200 yıldır böyle…. Yazı için kabaca 1800 tarihini temel alırsak  1600’lü yıllardan itibaren söz konusu yedi köy Sokullu’nun vakıf arazisi. Bu köylerden sağlanan gelirler Lüleburgaz’daki Sokullu vakıflarının masrafları için kullanılıyor.
-------

Pancarköy

 
alpullu pancarköy
alpullu pancarköy
alpullu pancarköy
alpullu pancarköy
alpullu pancarköy
alpullu pancarköy
alpullu pancarköy
alpullu pancarköy
alpullu pancarköy
alpullu pancarkoy
alpullu pancarköy
alpullu-pancarkoy-15
Pal, Palli, Pullu Pileus, Pilos, Pylos Pancarr Pancarcılara-Şeker Pancar Cümbüşü Pancar Ekicileri Pancar Gereçleri Pancar Hastalığı Pancar Kazancı Pancar Kooperatifi Pancarın Nakliyesi Pancar Siloları Pancar Tohumu Pancar Üretimi Pancarköy Pancarköy Ağaçları Pancarköy Deresi Pancarköy Şehitliği Papakiridi - Pakraduni Para Parklar Pasakül Pavyonlar Pazaryeri Pehlivanköy Pehlivanlar Perge Pierre Birgé Polis Karakolu Polis Lojmanları PTT
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z