Sağlık Sağlık Ocağı Samafor Camii Samafor Mahallesi Sanayağı Sanayi Bölgesi Saray Sarımsaklı Seçimler Sel Afeti Sendika Sera Serbest Evler Seylap Evleri Sıcaklık Sıra Dükkanlar Sinemalar Sit Alanı Sivil Savunma Soğuk Hava Deposu Sozlukce Spor Kulüpleri Spor Tesisleri Soyadı Suyu Su Depoları Süt Fabrikası Su Tesisleri
Spor tesislerine iki yönlü bakmamız gerekiyor: Fabrikanın tesisleri ve Belediyenin tesisleri açısından. Fabrika satıldı ama yine de geçmişi tanımak açısından önemli.

Fabrikanın Spor Tesisleri

Belediyenin Spor Tesisleri
Belediyenin spor tesisleri zaman içinde gelişmiş. Fabrika spor işinden çekilince bu konuya Belediye el atma gereği duymuş. Kapalı ve açık spor tesisleri yapmış.

Kapalı  alanspor tesisi. Sıra Dükkanlar sırasında, ikinci katta. Belediye'de muhasebe müdürlüğü yapan Aydın Çelen'in adı verilmiş. Tabelasına "Yaşlılar ve Herkes İçin Spor Merkezi" yazılmış. Ne tür sporlar yapılıyor, ne kadar faal kullanılıyor bilmiyorum.

Açık alan Spor tesisleri. 2019 yılı itibariyle iki açık alan spor tesisi dikkati çekiyor: Atatürk Gençlik Parkı ve Spor tesisleri ile Zübeyde Hanım Spor tesisleri... 2002 yılında Ahmet Durgun zamanında yapılmış. Kemal Çıkla'nın "Kızanlar orada top oynuyorlar" demesi hoş bir yerel deyiş...
----
Zübeyde Hanım Spor tesisleri eskiden de futbol sahası olarak kullanılıyormuş. Büyükler küçükler boş bulduklarında orada maç yaparlarmış. Büyükler daha çok antreman amacıyla kullanırlarmış. Bir dönem Fabrika kısımlarının futbol turnuvası da orada yapılıyormuş. 
----

Fabrikada bir sene
zarfında ilaveten 12 yataklı bir
hastahane sıhhıye tE"fkilatı ve ec- • . zahane ile fal:ırika n•1>hitine yenı
yeni tesis edilmit aln~ya koruları
ve otomatik l.;.u~n te~tlbdı gibi elile tutulup g~z ile tıöriilecek kadar
büyük inkılap olmuf ve lstanbuldan uzaklarda pek muntazam çalışan Türk gençlerinin medeni ihtiyaçları da düşünülerek Futbol
ve Tenis sahaları teıis edilerek sekiz sene evvelki Alpullu her halile
güzel medeni bir Avrupa şehri ol- .
muştur. Perşenbe günü akşamı Hafız Burhan, Kemal ve hafız Rıza
Beyler tarafından fabrikada mevlüt okunmuş ve Trakya meb'uslan
ile vilayet erkanı, eşraf, zürra hazır bulunmuşlardır. Cuma sabahı
933 senesi ilk pancro: mahsulü
memnun ve neteli zürra tarafın·
dan getirilerek fabrikaya teslim
edilmittir. Bu vesile ile merhumeye rahmet müdür beye sabırlar,
fabrikaya feyzübereket, memurin
ve müstahdimine de gayret ve ııh·
hat temenni eyleriz.

Spor Tesisleri

 
alpullu-spor-tesisleri-1
alpullu-spor-tesisleri-2
alpullu-spor-tesisleri-3
galatasaray_alpullu
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z