Tren deyince lokomotif ve çektiği vagonları hep birlikte hatırlarız... Tren, tren yolu ve istasyonlar hepsi bir bütündür.
----
Tren Kazası:  Alpulluda Tren Üç Kişiyi Parçaladı 22 Kasım 1955 Salı 980, Edirne, Vatandaş Gazetesi
---
Tren Yolları. Eskiden kasaba dışındaki tren yolları  tek hattı. Trenler elektrikli hale getirilince çift hatta çıkarıldı. Kasaba içi ve civarındaki tren hatlarının sayısı ise daha çoktur. İngilizcede bunlara sayding adı veriliyor. Bir istasyonun sayding hattı ne kadar çoksa o istasyon o kadar büyüktür.

Ağaç traversler: Demir yollarındaki ilk traversler kaba ağaçtan yapılıyordu. Çok sonraları düzgün kesilmiş dikdörtgen biçimli traversleri görmeye başladık. Bu traversler muhtemelen ithal ediliyordu.

Demir traversler
: 1934 yılında Başbakanlık bir kararname yayınlıyor. Karar, Alpullu-Kırklareli tren yolunun 14 kilometrelik kısmında demir travers kullanmaya yönelik olarak döviz müsaadesi  isteyen  birime cevap niteliğinde... Kararnamede şu konular üzerinde duruluyor:

- Derince enjekte fabrikasında üretilen ağaç traversler daha ucuzdur.
- Ağaç traverslerin ömürleri 25 yıldır. Zift enjekte edilse bile ömrü en çok 30 yıl olur.
- Demir traversler 60-70 yıl dayanır.
- İlk çıkış maliyeti yüksek olmakla birlikte uzun dönemde demir travers kârlıdır.
- Döviz kullanılmasın, traversler kliring sözleşmesi olan ülkelerden satın alınsın.

Karanamenin altında Atatürk'ün imzası var. Kliring,  iki ülke arasındaki alış-verişin döviz kullanılmadan karşılıklı olarak malla ödenmesi anlamına geliyor (Bk. Seçkin, 2019, s. 173). Kısa dönem kazançlar yerine uzun dönem kazançlar önemseniyor.

Beton traversler: Teknoloji ilerleyince, ülke kalkınıp geliştikçe demir traversler de yetersiz görülmeye başlandı, beton traverslere geçildi..

Tren

 
Tabildot Lokantası Tanzim Satış Tarihi Yerler Tarihi Yapılar Tayyare Bağışı Tazaş Teliçinin Bahçeleri Teliçi Çınarları Teliçi Evleri Teliçi Mahallesi Teliçi'nin Sokakları Tenis Kortu Tersip Havuzları Tezler Traktör Trakya Trakya İBBS Trakya Manevraları Trakya Marşı Trakya Müfettişliği Trakya Olayları Tren Tren Bakımı Tren Hattı Top Sahası Türkgeldi Çiftliği Türkiye Güzeli
A B C D E. F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z