"Üç nesil zamanı" kriteriyle devam edersek Alpullu'da on beş kadar  "tarihi yapı" veya "yapı kümelenmesi" olduğunu görürüz. Bunlar aşağıdaki gibidir.

Koruganlar
Ali Çavuş Mahallesine giderken katır tırnakları ağaçları bulunan yerin karşısında imiş. 1937 yılında Trakya Manevraları esnasında yapılmış. Kadri ve Osman Karabıçak ağabeylerle birlikte gittik ama gürlük olması nedeniyle çalıların arasına giremedik. Burada İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlarla savaş ihtimalinin söz konusu olması üzerine tümülüs şeklinde beton sığınak veya mevziler yapılmış. İki tane olduğundan söz ediliyor.

İstasyon Binası
Yapım tarihiyle ilgili değişik görüşler var. Bu konuda somut bir belge bulamadım. 1910 tarihini veren yazarlar var. Fakat benim tahminim 1880'li yıllar...

Fabrika Binaları
1925 yılında yapılıyor. Fabrika alanı içindeki tüm tesisler. Bir kısmı daha sonra yapılmış. Fakat demiryoluna bakan binalar en eski olanları. Ve İspirto Fabrikası binası... Şimdilerde malzeme ambarı olarak kullanılıyor.

Teliçi Binaları


Ortaokul Binası


Kantin-Otel Kompleksi


Çamaşırhane Binası


Top Sahası Türbinleri


İtfaiye ve Ziraat Atölyesi Binaları


Şeker Camii


Saray Binası


Tren Hangarı


Sıra Dükkanlar


Ergene Köprüsü
Tarihi Yapılar
 
Tabildot Lokantası Tanzim Satış Tarihi Yerler Tarihi Yapılar Tayyare Bağışı Tazaş Teliçinin Bahçeleri Teliçi Çınarları Teliçi Evleri Teliçi Mahallesi Teliçi'nin Sokakları Tenis Kortu Tersip Havuzları Tezler Traktör Trakya Trakya İBBS Trakya Manevraları Trakya Marşı Trakya Müfettişliği Trakya Olayları Tren Tren Bakımı Tren Hattı Top Sahası Türkgeldi Çiftliği Türkiye Güzeli
A B C D E. F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z