O dönemde askeri tatbikatlara "manevra" deniyor ve Avrupa'daki savaşlar nedeniyle manevralar Trakya'da yapılıyor. Bu nedenle Trekya Manevraları klişe bir sözcük haline geliyor.
--
08.08.1936 Tarihli Cumhuriyet gazetesi haberi:

Trakyada büyük manevra IBaş tarafı 1 inci sahifede]

çok generaller ve yüksek rütbeli subaylarla birlikte İstanbul’dan kalkan trenle saat 17.10 da Alpullu’ya geldiler.

Mareşalin başkanlığındaki heyet Çerkesköy’de Kâzım Dirik, Lüleburgaz’da Kırklareli Valisi ve sair birçok zevatla halk ve köylüler tarafından hararetle karşılanmıştır.

Alpullu baştan başa donanmıştı. Mareşal karşılayıcılara teşekkür etti ve halkın arasından geçerek kendilerini Babaeski’ye götürecek otomobile bindi.

Heyet, Babaeski’de de büyük merasimle karşılandı. Babaeski Belediye dairesi karargâh ittihaz edilmiştir. Harekât âmiri General Ekrem heyeti istikbal etti.

Mareşal Fevzi Çakmak kısa bir istirahatten sonra heyet ve vazifedar generallerle birlikte açık araziye çıktı ve açık arazide kıt'aların kara ve hava kuvvetlerine karşı kendilerini araziye uydurarak yaptıkları gizlenme harekâtını tetkik etti.

Bu harekât fevkalâde bir intizam ve muvaffakiyetle başarıldı. Mareşal Fevzi bu neticeden dolayı memnuniyetini izhar etti.

Bu tetkik ve teftişler gece saat 22.30 a kadar sürdü. Mareşal ve generaller akşam yemeğini Belediye parkında yediler.

Asıl büyük manevralar saat tam sıfırda başladı. İki taraf kıt'aları tam vaktinde harekete geçtiler. Bu karşılıklı ileri harekâtı el'an devam etmektedir.

Tayyare filoları gece rasadı yaparak harekâta iştirak ediyorlar. Harekât sabaha kadar inkişaf etmiş olacaktır.

Bütün manevraların vaziyetlere göre dört, beş gün süreceği tahmin ediliyor. Manevralar fevkalâde bir intizam ve disiplin içinde cereyan etmektedir.

Yüzlerce tankın ve zırhlı otomobilin iştirak ettiği bu büyük manevradan sonra da pek muazzam bir geçid resmi yapılacaktır.

Başvekille Müdafai Milliye Vekili de bu resmi geçide bekleniyorlar.

Rüştü
***
Mareşal Fevzi Çakmak bugün Babaeski’ye hareket ederken kendilerine Sirkeci’de askerî merasim yapılmıştır. Hayrebolu civarında birinci ordu müfettişi Orgeneral Fahreddin Altay’ın idaresinde başlıyan manevranın bir taraf kuvvetlerine Istanbul Kumandanı Korgeneral Halis, diğer taraf kuvvetlerine İkinci ordu kumandanı Korgeneral Sabit kumanda etmektedir. 


---

Trakya Manevraları

 
Tabildot Lokantası Tanzim Satış Tarihi Yerler Tarihi Yapılar Tayyare Bağışı Tazaş Teliçinin Bahçeleri Teliçi Çınarları Teliçi Evleri Teliçi Mahallesi Teliçi'nin Sokakları Tenis Kortu Tersip Havuzları Tezler Traktör Trakya Trakya İBBS Trakya Manevraları Trakya Marşı Trakya Müfettişliği Trakya Olayları Tren Tren Bakımı Tren Hattı Top Sahası Türkgeldi Çiftliği Türkiye Güzeli
A B C D E. F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z