A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
İlkokul İlk Şeker İlk Taksiler İstasyon İstihbarat Servisi İstiklal Savaşı İspirto Fabrikası İşletme Binası İtfaiye
İsimler - (Bildiklerim) 1 Medya Çalışanları 2 Sporcular 3 Askerler, Polisler 4 Öğretim Üyeleri 5 Edebiyatçılar 6 Öğretmenler 7 Fabrika Mensubu 8 Bekçiler 9 Esnaf ve Zanaatkarlar 10 Şoförler 11 Demiryolcular 12 Hamamcılar 13 Sağlık Çalışanları 14 At Arabacıları 15 Din Görevlileri 16 Kamu Çalışanı 17 Çftlik Personeli 18 Kooperatifçiler 19 Kantinciler 20 Sendikacılar 21 Belediyeciler 22 Mezarcılar 23 Çiftçiler 24 Sütçüler 25 Tavukçular 26 Arıcılar 27 Müzisyenler 28 Berberler 29 Postacılar 30 Sanatçılar 31 Mimarlar 32 Fotografçılar 33 Politik Figürler 34 Yöneticiler 35 Muhtarlar 36 İtfaiyeciler 37 Mühendisler 38. İnşaat Ustaları 39 Eczacılar 40 Doktorlar Diş Hekimleri
Fabrikada çalışan işçiler sendikaya üye idiler ve sendika aidatı öderlerdi. Ayda bir günlük dayanışma aidatı ödenirdi. Heyet kurulduğu zaman toplu sözleşmelere Alpullu sendika temsilcileri de bazen katılırlardı. Sendika temsilcisi ile işçiler arasında çok iyi ilişkiler olurdu ve sendika temsilcileri güçlü kişilerdi. Fabrika yönetimine istedikleri önemli şeyleri yaptırırlardı.

İsmet Aday. Başkan

İsmail Akgöl. Başkan

Necati Birgin
. Başkan

Tevfik Bayrak. Başkan

Mehmet Güçlü. Başkan

Orhan Saltık. Başkan

Sendikacılar

 
sendikacilar
ozelliistirme_idaresi_hakkinda