Sanayi Birliği tarafından 1929 yılından itibaren düzenlenmeye başlıyor ve beşincisi 1933 yılında... Ülkedeki ticari ve sınai ürünler sergilenerek insanlarımızın yerli malına yönelmesi amaçlanıyor. Sanayimiz çok fazla gelişmiş değil ama, yine gelişmiş olanlardan yabancı ürünler yerine yerli olanlarını tercih edilsin istiyoruz... Bu tavır özellikle hali vakti yerinde olan zengin insanlarımız için önemli. Çünkü en çok yabancı ürünlere onlar meylediyorlar. Paraları var, fazla düşünmeden yabancı ürünleri alıyorlar.

Yerli mallar yaklaşımı sadece bize özgü bir uygulama değil. O dönemde İngiltere ve pek çok Avrupa ülkesi bu konuyu önemsiyor.

Milliyet gazetesinde yapılan yorumda "Kırım muharebesinden sonra istikraz devri ve bilhassa makine devri başladığı zamandan sonradır ki, Türkiye'de sanayi hayatı geriledi. Ta ki Türkiye Garp emperyalizmasının bir müstemlekesi vaziyetine düştü." deniyor. Kırım Harbi dediğimiz 1853-1856 Osmanlı-Rus savaşı... Büyük dedem Sadullah'ın Kırım'dan göç ettiği tarih aynı zamanda...  Kaynaklarda 1850-1915 dönemi İkinci Sanayi Devrimi olarak adlandırılıyor. Osmanlı yaşadığı savaşlar ve alt yapı yetersizliği nedeniyle gelişmelere ayak uyduramadı ve tarih sahnesinden çekildi.  Artık geç kalmıştık. Bilmiyor ve üretemiyorduk. Naçâr, ithal etmek zorundaydık ve öyle yaptık. Bütün teknolojiyi, her şeyi yurt dışından ithal ettik. Fakat mümkün olduğu kadar da yerli malı kullanmak zorundaydık. Zenginler ithal mallarını, yoksullar yerli mallarını kullanıyorlardı.---

Yerli Malları Sergisi

 
yerli_mali_sergisi-1
yerli_mali_sergisi-2
Yağlıboya Resimler Yahudiler Yağmur Yaman Villaları Yandım Çavuş Yardımlaşma Sandığı Yarık Tepe Yavrukurt Yeni Fabrika Yerli Malı Yerli Malı Sergisi Yeşili Yetmiş Evler Yirmi İki Evler Yirmi Üç Nisan Yollar Yunan Askeri Yüksek Okul Yüzüncü-Yıl Parkı
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z