Küçük çamlık ile Dündar bey Mahallesinin üst tarafında kalan tüm konut alanı...

Kuşkusuz burası resmi mahalle hüviyetinde değil. İnsanlar belirli bölgeleri kolay tanımlamak için beldenin gelişmesine paralel olarak, belli "konut gruplarına" özgün adlar vermişler.

Mahallede, kuş bakışı sayımı 92 konut var. Yerinde yapılacak sayımda bu rakamlarda değişiklikler olabilir.

Mahallenin asıl adı, “Çavuş Kooperatifi”...

Pancar ekim çavuşlarına yönelik olarak "sendika başkanlığı seçimini"  kazanmak için yapıldı. Bölgelerdeki “pancar ekim çavuşlarının” sendika seçimlerinde oyları alınmak isteniyordu. Onlara kooperatif ve ev vaadinde bulunuldu. 

Sonradan halk bu bölgeye “Yandım Çavuş” adını verdi. "Yandım" kelimesini Alpullu halkı ekledi. Aslında böyle bir kelime yoktu.


---

Yandım Çavuş

 
Yağlıboya Resimler Yahudiler Yağmur Yaman Villaları Yandım Çavuş Yardımlaşma Sandığı Yarık Tepe Yavrukurt Yeni Fabrika Yerli Malı Yerli Malı Sergisi Yeşili Yetmiş Evler Yirmi İki Evler Yirmi Üç Nisan Yollar Yunan Askeri Yüksek Okul Yüzüncü-Yıl Parkı
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z