Maacırlar Macarlar Macron Teichos Malkara Malzeme Ambarı Mandıra Meyvelikler Muhtarlıklar Mehmet Şencan Mehter Takımı Melas Memur Evleri Mensubin Kooperatifi Mezarlıklar Mezbahane Minibüsler Mini Golf Moderen Mondros-Mudanya Moşe Dayan Mototren Musiki Muhasebe Müdürleri Müdüriyet Binası Müze
Alpullu 1930 yılında muhtarlık olmuş. İlk muhtar aynı zamanda fabrikada çalışan bir ustaymış veya idare amiri... Seçkin'in (2019) 1933 tarihli Milli Gazete'den yaptığı alıntıdan adının Recep olduğunu öğreniyoruz (s. 96). Alman uzmanlarla Almanca konuşabilen biri... İdare amirinin bu görevi dört beş yıl yapma ihtimali yüksek. Belki daha fazla, şimdilik bilmiyoruz.
----
1953 yılında Hüseyin Dikmen muhtarlık yapmış. Fabrikada ustabaşı olarak çalışıyormuş. Kızı fabrikada muhaberat şefi imiş...

Şeker Mahallesinin ilk muhtarıymış.  "Alpullu'nun ilk muhtarıydı" deniyor ama, hangi Alpullu'nun… Alpullu'nun ilk muhtarı 1930'lu yıllarda atanıyor. İlk muhtarı olduğu iddiası geçerli değil. O vakitler Çiftlik Mahallesi Şeker Mahallesinin sınırları içinde.... Bir Şeker Mahallesi var, bir de Samafor Mahallesi...
---
Şükrü Simer, belediye başkanı olmadan önce Alpullu'nun muhtarı imiş. (Üçüncü muhtar olabilir)  Alpullu Belediyelik olunca ilk başkan o olmuş. Yerine Yakup Ayan Şeker Mahallesi muhtarı olarak seçilmiş. Nahiye,  belediyelik haline gelince mahalle sınırları yeniden belirlenmiş.
----
Belediyelik olunca muhtarlıklar kısa bir süreliğine iptal ediliyor. 1967 Kırklareli Yıllığı'nda "mahalle muhtarlıklarından" söz edilmiyor. Mahalle muhtarlıklarının sınırları hangi tarihte yeniden belirlendi bilmiyoruz.
----
Günümüzde üç mahalle, üç muhtarlığımız var.

Yeni Mahalle,
Gülbahçe Mahallesi ve
Şeker Mahallesi...

Her üç mahallenin veya Alpullu'nun posta kodu 39570.

Kaynaklarda Alpullu'nun rakımı 36 metre olarak belirlenmiş... Neresi acaba? Ergene Nehrinin kenarındaki rakım mı, yoksa Höyük Tepe'nin üstündeki rakım mı... Höyük Tepe'nin üstündeki rakım 50-60 metre olabilir. Çünkü orası daha yüksek...
----
2018 yılı itibariyle Gülbahçe Mahallesi muhtarı Saim Sancar.... Şeker Mahallesi muhtarı Şükrü Aykurt..  Yeni Mahalle muhtarı Mustafa Sordu...
---
2019 yılı itibariyle isimler değişiyor. Şeker Mahallesi muhtarı Selda Aker, Samafor Mahallesinin muhtarı, Yaşar Soykenç ve Yeni Mahallenin muhtarı Bulut Yaprak oluyor.
----
Şeker mahallesinin sınırları: Fabrika Demiryolu altı evleri, Teliçi, Pancarköy deresini geçince Büyük çamlığın kuzeyinde kalan bütün mahalleler. Sanayi mahallesi, Saray, On ve Onbeş Evler, Kırkdört Evler, Yirmi İiki Evler, Dündar Bey Mahallesi, Yandım Çavuş, Şahin Tepesi, Kısmet Evleri.

Gülbahçe mahallesinin (Samafor'un) sınırları: Büyük Çamlığın güneyi ve güney batısında kalan bütün evler ve mahalleler. (Samafor demiryolu altı, demiryolu üstü, Seylap evleri, tekstil fabrikası tesisleri.

Samafor mahallesi Alpullu'nun en eski mahallesi. Fabrika yokken bile Deve Konakları mevkiinde "Küçük Alpullu" adıyla bir yerleşim yeri var.

Yeni Mahallenin sınırları: Ordu Caddesi'nin güneyi ile Pancarköy Deresi'nin doğusunda kalan bütün yerleşim yerleri (İlkokul ve Teliçi hariç). Belediye Evleri, Öğretmen Evleri, Dilek Kooperatifi, Otuzbir evler, Çiftlik Mahallesi, Bademlik, Çiftlik.
----
Ali Çavuş Mahallesi Düğüncülü köyüne bağlı, Alpullu'yla resmi bir ilişkisi yok.


----

Muhtarlıklar

 
alpullu muhtar muhtarlıklar muhtarı
alpullu muhtar muhtarlıklar muhtarı
alpullu muhtar muhtarlıklar muhtarı
alpullu muhtar muhtarlıklar muhtarı
alpullu muhtar muhtarlıklar muhtarı
alpullu muhtar muhtarlıklar muhtarı
alpullu-muhtarliklar-7
alpullu-muhtarliklar-9_bulut
alpullu-muhtarliklar-11_selda_aker
alpullu-muhtarliklar-13_gulbahce_yasar_soygenc
alpullu-muhtarliklar-14_
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z