Dündar Bey, fabrikada çalışan Ziraat Müdürü... Babası Ankara'da Şeker Fabrikaları Genel Müdürü olunca  Alpullu Şeker Fabrikasının müdürlüğüne getiriliyor. O vakitler, fabrika müdürlerini ya zıraatçilerden ya da kimyacılardan seçiyorlar. Makine mühendislerinden değil.

Genel Müdür olan babasının adı Baha Esat Tekand... İnternet kaynaklarında 1955-1958 döneminde  Büyük Mason Locası  Üstadı olduğu belirtiliyor.a  Yani, "özel olarak seçilmiş" kişilerden... Tekand aynı zamanda Şekerbank'ın kurucusu...

Bir ara, yani 1955'te Şeker Camii'nin alınlığına
Baha Tekand Camii diye yazılıyor, ama 1956 yılında Celal Bayar'ın Alpullu'ya geleceği günün arafesinde, gece saat 12.00'de camiye iskele kurdurularak o tabela iptal ediliyor, yapının adı  Şeker Camii olarak değiştiriliyor. Çünkü halk Tekand Cami lafını beğenmiyor...

Bu arada belirtelim, Baha Tekand aynı zamanda Menderes'in bacanağı...  Evliyazade'lerin kızı Mesadet hanımla evlenmiş.  Soner Yalçın'ın Efendi adlı kitabından öğrendiğimize göre Mesadet, Notre-Dame de Sion adlı rahibe okulundan mezun olmuş. Evliyazade ailesi çocuklarını hep bu okula göndermiş. Batılılaşsınlar, Avrupalı veya modern olsunlar diye... Veya bilemediğimiz "daha önemli başka bir neden var"...

Dündar Bey ziraatçi olması nedeniyle Alpullu'ya ve fabrikaya bazı önemli hizmetlerde bulunuyor. İki eseri unutulmuyor: Cami inşaatına verdiği destek ve Dündar Bey Mahallesinde bina yapımlarına yaptığı yardımlar. Bu yüzden mahalleye daha sonradan onun adı veriliyor. Dündar Bey Mahallesi 1957- 1958 yıllarında inşa edilmiş.

Dündar bey bir süre Kırklareli milletvekilliği de yapmış (1959-1960 döneminde). 1960 darbesinden sonra muhakeme edilmiş. Ayrıntısı İnternet kaynaklarından bulunabilir....

Öte yandan  "Dolu Sigortasında Hasar Ve Ekspertiz" adlı bir de kitabı var. Eli kalem tutan bir kişi... Fakat kendisinden çok babası "Bacanak Baha Dündar" ismi ön planda...

Alpullu'da bu mahalleye hala Dündar Bey Mahallesi diyorlar mı, bilmiyorum. Bir ara sanki kulağıma Kurtuluş Mahallesi gibi bir laf ilişti... Mahalle adlarında bu şekilde zaman zaman değişiklikler olabiliyor. Fakat bizim neslin zihnine Dündar Bey lafı iyice yerleşmiştir.

Zihnime "Tekand" soyadı takılıyor... Acaba ne anlama geliyor... İlginç bir kelime... Musevilerin Takkonot kelimesinden geliyor olabilir. Dündar Tekand yoksa dönmelerden mi?

Edirne Vatandaş Gazetesi'nin haberine göre, Dündar Bey Mahallesi evlerinin yapımı için 1954 yılında karar alınıyor, 1957 yılında tamamlanıyor. "Şeker Yapı Kooperatifi" adıyla bir kooperatif kurulmuş. Nizamnamesi Resmi Gazetede yayımlanıyor.

Sel faktörü dikkate alınarak 90 adet evi derenin üstündeki bayıra yapmanın daha doğru olacağı düşünülüyor. Temelleri 1954 yılının Mart ayında atılıyor

(Bk. Erhan Ayaz, 1954-1960 Demokrat Parti Döneminin Edirne “Vatandaş” Gazetesine Göre Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Ünuversitesi, 2019.)

Vatandaş Gazetesi'ne göre Dündar Bey Mahallesi'nin ilk çıkış teması "90 Evler"... O  niyetle veya o adla yola çıkılıyor. Mahalleye "Dündar Bey" adı fabrika müdürünün katkıları nedeniyle sonradan veriliyor (Vatandaş Gazetesi, Alpulluda 90 İşçi Evi Yapılacak, (14.1.1954), Sayı, 355. - Bk. Erhan Ayaz).

Aynı gazete de bir başka haber dikkatimizi çekiyor: "Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü DP'ye Girdi" 08 Mart 1957 Cuma 1380. Evler yapılıyor ve fabrika müdürü DP'ye giriyor... Zaman değişse de siyaset hep aynı... (Alpullu Şeker Fabrikası İşçi Evleri Yapıldı 02 Eylül 1957 Pazartesi 1525). 06 Aralık 1957'de fabrikaya başka bir müdür atanıyor.

a www.angelfire.com/hi5/hopegiver/mas8bb.html

(Not: Tarihte Dündar Bey, Ertuğrul Gazi’nin küçük kardeşidir. Her ikisi de Süleyman Şah'ın (veya Gündüz Alp'in) çocukları...  Fakat Dündar  sözcüğünün kökeni çok eski, Afrika'ya kadar uzanıyor. "Dindar" kelimesinden geldiğini zannediyordum ama değilmiş. Kelimenin İslam öncesi döneme uzanan bir tarihi var.)
----
Dündar Bey Mahallesi evlerinin çatıları "kırma çatı" imiş. Tavana çıta çakılıp, tel çekilmiş ve üzerine sıva yapılmış. Dündar Bey Mahallesi evleri 80 metre kare büyüklüğünde...
---
.

Dündar Bey Mahallesi


 
alpullu-dundar-bey-mahallesi-1
alpullu-dundar-bey-mahallesi-2
alpullu-dundar-bey-mahallesi-3
alpullu-dundar-bey-mahallesi-5pg
alpullu-dundar-bey-mahallesi-6
alpullu-dundar-bey-mahallesi-7
alpullu-dundar-bey-mahallesi-8
alpullu-dundar-bey-mahallesi-34jpg
alpullu-dundar-bey-mahallesi-35jpg
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
D-100 Yolu D-555 Yolu Demiryolu Demiryolualtı (Fabrika) Demiryolualtı (Samafor) Dernekler Deve-Konakları Dini Bayramlar Doğal Gaz Doğu Rumeli Domuz Yetiştirmek Dördüncü Vakıf Dutluklar Düğüncülü Dükkanlar Dündar Bey Mahallesi