Mücavir alan diye bir kavram var. "Komşu alan" demek. İlgili belediyenin sınırları dışında yer alan fakat imar mevzuatı gereği belediyelerin sorumluluğunda bulunan topraklar... Oldukça hukuki bir tanım oldu. Benim mücavir alan tanımım biraz daha farklı...

Bana göre mücavir alan, belediye sınırları dışında kalmakla birlikte o belde halkıyla bir şekilde ilintili veya bağlantılı olan coğrafi bölge anlamında. Benimkisi "kültürel mücavir alan". Kültürel diyorum çünkü kültürel etki interlandını tanımlıyor. Sinanlı, Düğüncülü, Pancarköy, Nadırlı, Mandıra bizim kültürel mücavir alanımızdır. Çünkü bu köylerin insanlarıyla yoğun, sürekli ve çok yönlü ilişkiler ağı içindeyizdir.

Ne olmuş yani? diye sorabilirsiniz.

Sözü doğal gaz ve petrol arama konusuna getirmek istiyorum. Alpullu ile Pancarköy arasında kalan Batı tepelerinde yıllar içinde çok sayıda petrol ve doğal gaz arama çalışmaları yapılmış. İlk çalışma 1936 yılında gerçekleştirilmiş. Jeolog H. Kirk Alpullu'nun  jeolojik etütlerini yapmış ve  bölgede Struktur olacağı için jeo-fizik etütlerin yapılması gerektiğini raporlamış. Yine 1936 yılında Türkiye'de ilk defa olmak üzere  Alpullu-Hayrabolu havalisinde Compagnie Generale de Geophysique mühendislerinden Poldini, Leleu, Vassor tarafından rezistivite metoduyle jeofizik ölçmeler etüdü yapılmaya başlanmış.1 Fakat bu çalışmalardan bir netice alınamamış. 1960'lı yıllarda yapılan çalışmalarda zehirli gaz bulunmuş ve açılan kuyular kapatılmış.

2007 yılında yapılan sondaj çalışmalarında 6 veya 8 kuyuda doğalgaz bulunmuş.

Buraları bizim mücavir alanımız. Alpullu beldesi mücavir alanlarıyla birlikte Alpullu'dur.  O doğalgaz kuyuları Pancarköy'ün mücavir alanı içindedir ve aynı zamanda da bizim... Yani o doğal gaz, Alpullu Doğal gazıdır. Pancarköy Doğalgazıdır. Mücavir alanlar kesiştiği için ortaklaşa sahip olmak zorundayız. Lisansı Amerikalılara ait olabilir, fakat yerin altındaki gaz bizim. Demek ki, satmışız... Bari, onuruyla teselli olalım.

Altı kuyudan çıkarılan doğal gaz Pancarköy yolu üzerinde toplanma merkezinde bir araya getiriliyor ve borularla Hayrabolu'ya Burgaz'a dağıtımı yapılıyor. Pazarlaması özel bir şirkete verilmiş.

Daha önce 1965 yılında sondaj yapılmış, bütün sırtlar taranmıştı. Onların uzun kulelerini karşı bayırdaki bizim evden izler seyrederdik. Mühendisler sondaj makineleriyle toprak içinde burguyla delik açar sonra o deliklerin içine bomba bırakır ve patlatırlarmış. Bomba patlatıldıktan sonra arabalarındaki bilgisayarlardan durumu incelerlermiş. O sondajları Almanlar yapmışlar. Gaz bulunan arsaları kamulaştırarak oralara gaz nakil tesisleri yapmışlar. Önceleri bu gaz dağıtım işini Zorlu Holding almış, ama daha sonra bir Amerikan şirketi olan TransAtlantic Petroleum şirketine satmış. Onlar da üretim  işini kendi taşeron firmaları olan Viking şirketi ile gerçekleştirmeye başlamışlar. Hatta şöyle bir hikaye anlatılıyor. İşsiz fakat uyanık olan bir genç Viking şirketinin Amerika'daki merkezine mektup atmış. Siz burada iş yapıyorsunuz, benim işim yok. Sizde çalışmak istiyorum demiş. Amerika'daki şirket yetkilileri "bizi burada Amerika'da bulduğuna göre bu gençte iş var" demişler ve onu güvenlik elemanı olarak işe almışlar.

Doğal gaz Alpullu için ne ifade ediyor. Şimdilik hiç... Ama gelecek günlerde ne getireceğini kimse bilemez. İzlemeye almak gerek.  Son anda elde ettiğim bir bilgiyi de paylaşmak isterim. İnsanlar "sulardan bazen gaz kokusu geliyor" diye bir cümle kurdular... Eğer bu konudaki görüşler artarsa durum başka bir boyut kazanacak demektir. 
***
2002 yılından 2008 yılına kadar yükseliş trendine giren doğal gaz üretimimiz, 2009 yılında bir miktar düşüş göstermiş ve 729 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir. Her ne kadar bugün için üretimin tüketimi karşılama oranı % 2 seviyesine inmiş olsa da 2010 yılında Akçakoca ve Alpullu gibi yeni sahaların devreye girmesi ile birlikte, doğal gaz üretimimizin ham petrolde olduğu gibi bir miktar artış kaydedeceği kuvvetle muhtemeldir.

***

İngilizce raporlardan bilgi:
Alpullu (Production Lease 4794) and Temrez (License 4861). We own a 100% working interest in Production Lease 4794 and License 4861, which cover approximately 3,158 acres and 117,000 acres, respectively. As of December 31, 2014, we had six gross and net producing wells on the Alpullu production lease. One well on License 4861 is currently awaiting completion. We plan to maintain production to satisfy our obligation on Production Lease 4794. We are the operator of Production Lease 4794 and License 4861, which expire in September 2028 and December 2014, respectively, with extensions available under the old and new petroleum laws. We applied to convert License 4861 to the new petroleum law for a new five-year term in the second quarter of 2014, and are awaiting GDPA approval.

During the year ended December 31, 2012, we recorded $6.7 million in impairment charges on our proved properties, of which $2.7 million was due to downward revisions in natural gas reserves in our Alpullu field. We recorded a $8.4 million impairment on our unproved oil and natural gas properties during the year ended December 31, 2012. Of this amount, $5.2 million was attributable to exploration license acquisition costs for the Banarli license.

1 Kemal Lokman, Türkiye'de petrol arama amacıyla yapılan jeolojik etütler, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/110998 (30.8.2018).

---
Alpullu'da Aygaz Bayii vardı... Kadir Ek'in işlettiği.... 1964 yılında belediyelik olunca Alpullu'ya Aygaz gelmiş. O güne kadar gaz ocağı pompaları kullanılırken insanlar Aygaz Tüpü uygulamasına geçmişler.
----


Doğal Gaz

A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
D-100 Yolu D-555 Yolu Demiryolu Demiryolualtı (Fabrika) Demiryolualtı (Samafor) Dernekler Deve-Konakları Dini Bayramlar Doğal Gaz Doğu Rumeli Domuz Yetiştirmek Dördüncü Vakıf Dutluklar Düğüncülü Dükkanlar Dündar Bey Mahallesi