Bu bölgede 40 civarında ev var. Tarihte bir zamanlar var olan Deve Konakları bu bölgede imiş. 1956 Seli'nden sonra  insanlar daha çok Demiryolu üstündeki arazileri tercih etmişler ve evlerini o bölgeye yapmışlar. Demiryolu üstünde kurulan yeni mahalleye Seylap Evleri denmiş.

Ahmet Doğan'ın bildirdiğine göre Demiryolualtı evleri önceleri Mandıraya bağlı imiş...
Bu bilgi doğru ise Devekonakları olarak isimlendirilen hanlar veya kerpiç evler o sıralarda Mandıra sınırları içinde olduğu için doğal olarak öyle görülmüştür.

Samafor bölgesindeki Demiryolualtı Evleri zaman içinde, muhtemelen 1964'ten sonra, Alpullu'ya bağlanmış.

Şimdi Ergene Nehri epey güneyden akıyor ama 1900'lü yıllardan önce nehir bu mahellenin hemen sınırından akıyor olmalı. Deve Konakları ile Nehrin birbirine komşu olduklarını düşünüyorum. Seller ve demiryolu  inşaası nedeniyle nehir güneye doğru ötelenmiş olabilir. Bu konuda somut bir bilgi yok fakat tarlaların parsel sınırlarından  bu durum çok açık belli oluyor. Demiryolu veya eski kervan yolu ile Ergene Nehri eskiden biririne paralel akıyormuş, fakat sonradan nehrin yatağı değişitirilerek daha güneye çekilmiş olmalı...

Eski bir köprü gravürü var Mimar Sinan köprüsüne çok  benziyor. Belki de burası dikkate alınarak çizildi.

Demiryolualtı (Samafor)
 
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
D-100 Yolu D-555 Yolu Demiryolu Demiryolualtı (Fabrika) Demiryolualtı (Samafor) Dernekler Deve-Konakları Dini Bayramlar Doğal Gaz Doğu Rumeli Domuz Yetiştirmek Dördüncü Vakıf Dutluklar Düğüncülü Dükkanlar Dündar Bey Mahallesi