Sağlık Ocağı'ndan Liseye kadar olan bölümde iki sıra halinde yapılan ilk evler. Muhtemelen 31 ev olması nedeniyle bu ad verilmiş. Alpullu'da fabrika veya kooperatifler tarafından yapılan meskun yerlerin adları  bu şekilde evlerin sayısıyla anılır. 

- 15 evler (Saray'ın sağ tarafı)
- 90 Evler (Dündar bey Mahallesi)
- 44 Evler (Saray'ın 22 Evlerden sonra gelen üst tarafı)
- 22 Evler (Saray'ın hemen arkası)
-10 evler (Saray'ın sol tarafı)
- 6 evler (Armutluk Evleri)
- 31 evler gibi...

Şarkıcı İbrahim Tatlıses 31 Evler yapılırken inşatlarda demirci ustası veya işçisi olarak çalışmış. Etre adı verilen demirleri bükmüş. Bu konu, Alpullu'da bilinir ve insanlar olayı birbirine aktarırlar. Soğuk demirci Seyfullah Benice ustanın yanında işçi olarak çalışmış.

Kadri beyin bildirdiğine göre İbrahim Tatlıses Lise'ye yakın olan ilk evlerin inşaatında çalışmış.

Doğu bölgelerinden gelip Alpullu'da çalışmak nadir bir olay değildir. Bugün yaptığımız gezide  Mimar Sinan Köprüsü'nün tamirini yapan usta ve işçilerin Diyarbakırlı olduklarını öğrendik. Bu tür işler ihaleyle alınıyor ve yapılıyor.

"Sigorta Evleri" olarak da anılan Otuzbir Evler 1968-71 yılları arasında Yahudi müteahhit Rafael Mişel tarafından yapılmış. Müteahhidi işçiler bulmuşlar... Evler  seksen beş  metre kare genişliğinde imiş ve bahçeleri diğer konutlara göre biraz daha büyükmüş. Tek katlı, taş temel üzerine yığma tuğla olarak yapılmış. Derzli tuğla olarak... Masif tuğla... Yani içi dolu klasik tuğlalardan...Daha sonra bazı ev sahipleri üzerine ikinci kat çıkmışlar.

--
Önce 31 Evler yapıldı. 31 Evleri  Mişon yapmış. Yanında usta ve kalfalar çalıştırarak...  O zamanlar yevmiye 12,5 TL idi. 
---


---

Otuzbir Evler

 
alpullu-otuz_bir_evler-1
alpullu-otuz_bir_evler-2
alpullu-otuz_bir_evler-3
On Dokuz Mayıs On Evler Onbeş Evler Onuncu Alay On Para Orkestra Orman Ortaokul Otel Osman Karabıçak Otlar Otoray Otuzbir Evler Oyunlar Öğretmen Evleri
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z