Cumhuriyet gazetesinde 21.01.1937 tarihinde ilginç bir haber çıkıyor. Alpullu ile Kırklareli arasında otoray (autorailer ile ilgili görsel sonucu
Autorailers) işletilecek
deniyor. 

"Devlet Demiryolları idaresi Avrupa hattının Alpullu - Kırklareli şube hattında otoray işletmeğe karar vermiştir. Şimdi Edirne postaları Alpullu’dan Kırklareli’ne kadar gitmektedir. Fakat ekspres doğru geçtiğinden bittabi ekspresle Kırklareli’ne yolcu gidip gelememektedir. Bunu nazari dikkate alan idare, Anadolu’dan bir otorayı Avrupa hattına geçirmiş ve bir tecrübe yapmıştır. Bu tecrübe muvafık netice verdiğinden 1 şubattan itibaren Alpullu’da otorayın ekspresle telâki etmesi ve yolcuları Kırklareli’ne getirmesi, ayni şekilde Kırklareli yolcularını da eksprese getirmesi takarrür etmiştir. Buna aid tarife hazırlanmaktadır.----

Otoray

 
alpullu-otoray-1
alpullu-otoray-2
alpullu-otoray-3
alpullu-otoray-4
alpullu-otoray-5
On Dokuz Mayıs On Evler Onbeş Evler Onuncu Alay On Para Orkestra Orman Ortaokul Otel Osman Karabıçak Otlar Otoray Otuzbir Evler Oyunlar Öğretmen Evleri
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z