Alpullu'ya 1934 yılında gelmişler. Birinci Süvari Tümeni'ne bağlı imişler. Süvari, topçu ve piyade olmak üzere üç taburdan oluşuyormuş. Üç bölük bir araya geliyor bir "tabur" çıkıyor ortaya ve üç tabur da bir "alay"ı meydana getiriyor. Bir bölükte 100 kişi olsa, taburda 300 ve alayda 1000 civarında er var demektir. Alay komutanı Albay Emin Ünal imiş o vakitler...

Alpullu'da 1000 asker. Kimisi topçu, kimisi atlı süvari ve kimisi de piyade veya yaya asker... Gazete haberinde "piyade alayı" şeklinde geçiyor... Fazla ayrıntıya girmemiş olabilirler.

Nereye yerleştireceksiniz? Boş bulduğunuz her yere. Öncelikle Saray binasına yerleşmişler ve onların yerleşmesiyle birlikte binanın adı da değişmiş, Karagöz Kışlası olmuş. Pavyonlara ve Çiftliğin ahırlarına yerleşmişler. Çiftliğin hayvanlarını geçici olarak Sarımsaklı'ya göndermişler.

Süvari taburunda kaç er, kaç at vardı bilmiyoruz. En azından 200 diyelim. Alpullu almamış. Bir kısmını civar köylere yerleştirmişler. Civardaki bütün köy ve kasabalar asker dolmuş.

Şimdiki Kısmet Evleri'ne çıkan yolda Pancarköy Deresinin üzerinde bir köprü varmış. Ve bu köprünün hemen karşısında Alpullu'nun ilk fırını... Biz ona Eski Fırın diyoruz. O fırından Pancarköy yoluna doğru giderken tarla yolu boyunda 8-10 tane  eski ev bulunuyormuş... O evleri de askerler almışlar  tavla yapmışlar. Kaç at besleniyordu, bilmiyoruz.

Kadri Ağabeyin babası Mustafa Özçetin bölük komutanıymış, topçu astsubayı... Saray'ın üst katında kalmışlar... Bazen de Teliçi'ne gitmişler...

Onuncu Alay konusunda fazla bilgi yok. Askerler 1944 yılına kadar burada kalmışlar ve daha sonra asli bölgelerine çekilmişler.

----

Onuncu Alay

 
alpullu-onuncu_alay-1
alpullu-onuncu_alay-2
alpullu-onuncu_alay-3
alpullu-onuncu_alay-4
alpullu-onuncu_alay-5
alpullu-onuncu_alay-6
alpullu-onuncu_alay-7
alpullu-onuncu_alay-8
On Dokuz Mayıs On Evler Onbeş Evler Onuncu Alay On Para Orkestra Orman Ortaokul Otel Osman Karabıçak Otlar Otoray Otuzbir Evler Oyunlar Öğretmen Evleri
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z