Önce ilkokul olarak yapılmış, sonra aynı zamanda ortaokul olarak hizmet vermeye başlamış. Bir dönem Öğretmen Okulu olarak kullanılmış... Bir ara Lise eğitimi yapılmış ve son olarak sadece Ortaokul...

İlkokul Olarak Hizmet vermesi
Temelleri 1932 yılında atılmış olmalı... Okulun avlusundan "çocuk bahçesi" şeklinde söz ediliyor.  1933-1934 öğretim yılında kalorifer sistemiyle birlikte, beş sınıflı bir okul olarak  hizmet vermeye başlamış.

2019 yılı itibariyle 86 yıllık bir yapı.

1933 yılı Alpullu'nun en bereketli yılı. Bu yıl içinde çok şey yapılıyor. Fabrika en uzun kampanyayı yapıyor, en çok şeker üretiyor, çiftçiler en çok parayı kazanıyorlar.

Teliçi'nde hastane ve eczane açılıyor. Futbol sahası yapılıyor, tenis kortu açılıyor.

İstasyon karşısındaki otel, lokanta ve kantinin temelleri  hep 1933 yılında atılıyor. Aynı yıl Alpullu-Spor futbol takımı kuruluyor.

Teliçi'ne çınar, Pancarköy yoluna dışbudak  ağaçları dikiliyor. Teliçi'nin arka bölümüne akasya ve çam ormanı yapılıyor.

Stadyumun hemen yanında 20-30 mağazadan oluşan Sıra Dükkanlar yapılıyor. Alpullu'nun çarşısı niteliğindeki bu dükkanlarda 200'den fazla amele ve dülger (marangoz) çalışıyor (Seçkin, 2019, s. 94).

Günümüzde Ofis Binası olarak adlandırdığımız "Müdüriyeti Umumiye Binası" da bu yılın ürünü...

Ortaokul Olarak Hizmet Vermesi
Edirne Vatandaş gazetesinde çıkan bir haber: Alpullu Orta Okulu Merasimle Açıldı 23 Aralık 1957 Pazartesi. Ben o zamanlar iki yaşımdaymışım. 1962 yılında İlkokula başladığımda üst katın ortaokul olarak kullanıldığı anlaşılıyor. Düşünür, anlam veremezdim. Bir ilkokulda ilaçlı sular içinde "yılanlar", "böcekler" ne arar diye...

Lise Olarak Hizmet Vermesi

Öğretmen Okulu Olarak Hizmet Vermesi
Şimdiki ortaokul binası (eski ilkokul) bir dönem Öğretmen Okulu öğrencilerine de ev sahipliği yapmış. 04.01.1939 tarihli Cumhuriyet Gazetesi haberine göre Edirne Karaağaç’ta açılan Trakya Köy Öğretmen Okulu’nun Alpullu’ya naklinin kararlaştırıl-dığı belirtiliyor.

Türkiye'de öğretmenlik eğitimi çeşitli adlar altında gelişme göstererek sürekli olarak ideolojik ve politik tasarımlara konu olmuş...

Öğretmen yetiştirmek için Trakya Öğretmen Okulu, Kepirtepe Köy Enstitüsü, Eğitim Enstitüsü, Öğretmen Lisesi gibi farklı farklı adları kullanmışız.  Öğretmen yetiştirme düzenimiz sürekli değişikliklere uğramış. Olayı ideolojik ve siyasal saplantılardan kurtaramamışız.

1938 yılında, Edirne'deki Küçük Zabit Okulu’nda Trakya öğretmen okulu açılmış, savaş nedeniyle binası askeriyeye devredilince eğitim Alpullu’daki ilkokul binasına taşınmış. Öğretenlik eğitimi 1939 yılının ocak ayından itibaren Bahar Döneminde  Alpullu'da gerçekleştirilmiş....

Binanın küçük ve yetersiz olması nedeniyle çok geçmeden Lüleburgaz'a  Emrullah Efendi İlkokulu’na nakledilmiş.  Ve daha sonra 5 km uzaklıkta konumlanan Kepirtepe'deki eski bir çiftliğe taşınsmasına karar verilmiş....
----
Trakya köy öğretmen okulu

Kışı ve ilkbaharı muvakkaten sığındığı Alpullu ilkokulunda geçirmiş bulunan Trakya Köy Öğretmen Okulu tam' kadrosuyla Lüleburgaz’a nakletmiş ve şimdilik Birinci İlkokul binasını işgal etmiştir. Talebe, kendilerine lüzumu olan mutbağı, çamaşırhaneyi ve hamamı yapmakla meşguldür. Bu işler biter bitmez talebe; mütedavil sermayeden alınan okul kamyonuyla Lüleburgaz’a beş kilometre mesafede okul inşaat yerine gelip gitmiye başlıyacaktır. (Yeni Adam, 240).

Bu gövde ve bu ruhu taşıyan eğitmen ve öğretmen okulları mutlaka bir yapıcılık ve kültür- cülük kolonisi olarak yetişecektir. Alpullu’daki Eğitmen Kursu ve Köy Öğretmen Okulu’nun almak istidadında olduğu koloni bünyesi bunun mesut bir misâlidir.
---
Ortaokul öğretmenleri
Ali Şevket  Gönültaş, Mümin Yazıcı (Fizik-Kimya öğretmeniydi), Semra Kuzucu, Muharrem Hoca, Erol Ekmen, İlhami Duman, Yücel Sevinç (Matematikçi) Serpil Genç (Türkçe öğretmeniydi). Ortaokuldaki sınıflar  35, 38, 40 veya 41 kişilikti.

----
Olay 1954 yılında gerçekleşiyor: Gazete haberine göre: "Alpullu’da bıraktığı ailesinden orta mektebe devam etmekte olan çocuğunun, şirketin otobüsüne bindirilmemesi emir, bindirenlerin işine nihayet verileceği de Şirket müdürü tarafından ihtar edilmiş…" Şirket müdürlerinin bu tür tasarrufları var. Modern bir çevre oluşturuyoruz ama davranışlarımız o kadar da modern değil... Öfke ve kızgınlıklarımızın esiri oluyoruz... Müdürlerde "devletin adamı" olma nobranlığı görülüyor.
---
1967 yılında Alpullu Ortaokulu Öğretmenleri: Refik doğru (fen grubu), Sami Altın (Tarih), Öznur Van (Tarih), Serpil Sevinç (Edebiyat), İbrahim Özkurt ((Fen), Yücel Sevinç (Fen), Kemalettin Tiryakı ((Beden Eğitimi), Mualla Utkan (Resim-İş), Yükselen Yeşildağ (Ev-İş), Hasköy'lü Hüseyin Çamyan (Memur).
----
25 Şubat 1975 yılında ilkokula hazırlık amacı ile okulumuz bünyesinde anasınıfı açılmıştır ve çalışmalarıyla çevreye örnek olmuştur. 1997 – 1998 eğitim öğretim yılında 4306 sayılı yasa ile İlköğretim uygulamasına geçilmiş ve okulumuzun ismi Alpullu Şeker İlköğretim Okulu olmuştur. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında 4+4+4 eğitim sistemine geçildiğinden dolayı Alpullu Şeker İlkokulu ve Alpullu Şeker Ortaokulu olarak eğitim öğretime devam etmektedir. 2002 yılında açılan Alpullu Çok Programlı Lisesi 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren kapatılarak okul binası Alpullu Şeker Ortaokulu´na devrolmuştur.
----
Kadri Özçetin belgesi

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.KTÖ.0.11.03.03.420.(35-
Konu: Çok Programlı Liseler

BAKANLIK MAKAMINA

Nüfusu az ve dağınık olan yerleşim birimlerinin ortaöğretim düzeyindeki eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla çok programlı lise açılması isteğine ilişkin olarak valilikten gelen teklifleri değerlendirmek üzere 05/09/2002 tarihinde yapılan toplantıda aşağıda yer alan çok programlı liselerin açılmasının Bakan takdirine sunulması kararlaştırılmıştır.

1- Kırklareli Babaeski ilçesi Alpullu Beldesinde kapatılan Alpullu Lisesi binasında çok programlı lise açılmasının;

2- Van Özalp İlçesi Y. Dönerdere Köyünde mahallen sağlanan binalarda çok programlı lise açılmasının teklif edildiği,

Milli Eğitim Bakanlığı Çok Programlı Lise Yönergesinin 6. Maddesinin © bendine göre söz konusu yerleşim birimlerinin merkez nüfusu yönünden çok programlı lise açılması koşullarını taşımamakla birlikte , orta öğretim düzeyindeki eğitim ihtiyacı gözönünde bulundurularak yukarıda belirtilen yerleşim birimlerinde çok programlı lise açılmasının gerekli olduğu belirtilmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde 2002-2003 öğretim yılından itibaren faaliyete geçirilmek üzere;

Kırklareli Babaeski İlçesi Alpullu Beldesinde genel lise, çocuk gelişimi ve eğitimi, muhasebe programları ile Van Özalp İlçesi  Y. Döneredere Köyünde genel lise, elektrik, çocuk gelişimi ve eğitimi programları ile Kız Teknik  Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak birer çok programlı lise açılması uygun görülmesi halinde  ve diğer personel ihtiyaçlarının Personel Genel Müdürlüğünce donatım ihtiyaçlarının da Eğitim Araçları  ve Donatım Dairesi Başkanlığınca karşılanmasını olurlarınıza arz ve teklif ederim.

Süheyla AKPINAR (Genel Müdür) (İmza)

Uygun görüşle arz ederim. 5.09.2002, Prof. Dr. İsmail Bircan (Müsteşar) İmza)

OLUR (İmza)
Prof. Dr. Necdet Tekin, Milli Eğitim Bakanı  05.09.2002
-------
Haluk Direskene anlatıyor:

Yönetimin izni ile kısa süre ortaokulda İngilizce dersleri verdim. Öğrencilerin İngilizce kelimeleri doğru telaffuz edebilme becerisi çok hoştu. Okulu bitiren bir kısım erkek öğrenciler Babaeski'de liseye devam eder, çoğu kızlar  uzağa gidemez fabrikada muvakkat işe girer, puantör, muhasebe şeker paketleme işlerinde çalışırlardı. Bu çok güzel, sarışın kızların çoğu  dışardan gelen genç mühendislerle evlendiler, ilerleyen zamanlarda fabrika müdürü eşleri oldular.
----


---

Ortaokul - Lise

 
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu
alpullu ortaokulu lisesi
ALPULLU ORTAOKULU
On Dokuz Mayıs On Evler Onbeş Evler Onuncu Alay On Para Orkestra Orman Ortaokul Otel Osman Karabıçak Otlar Otoray Otuzbir Evler Oyunlar Öğretmen Evleri
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z