Mahalleden ağabeyimiz... Marangoz Âmed'in çocuğu... Yerel şiveyle öyle konuşurduk. Bu kitabın yazımı sırasında malzeme toplarken önemli ölçüde katkısı oldu. Arabasına atladık Düğüncülü'ye, Pancarköy'e, Sinanlı'ya gittik. Bana bilgi verecek kişileri buldu. Kendi bildiklerini aktardı. Ve bir araba dolusu fotoğraf temin etti. Babası gibi o da Alpullu'nun demirbaşlarından... Beyefendi...
(Devam edecek....)


----

Osman Karabıçak

 
osman karabıçak
osman karabıçak
osman karabıçak
osman karabıçak
osman karabıçak
osman karabıçak
osman karabıçak
osman karabıçak
osman karabıçak
osman karabıçak
osman karabıçak
osman karabıçak
osman karabıçak
osman karabıçak
osman karabıçak
osman karabıçak
osman karabıçak
osman karabıçak
osman_karabicak-21
osman_karabicak-22
On Dokuz Mayıs On Evler Onbeş Evler Onuncu Alay On Para Orkestra Orman Ortaokul Otel Osman Karabıçak Otlar Otoray Otuzbir Evler Oyunlar Öğretmen Evleri
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z