Tam adı; Şeker Sanayii Mensupları Hayır ve Eğitim Müesseseleri Kurma Derneği..." Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile organik bir ilişkisi yok. Şeker Fabrikalarından bağımsız ayrı bir dernek, fakat şu veya bu şekilde Şeker Fabrikaları yönetimi bu derneğe destek veriyor.

Yıl 1974, Cumhuriyet Senatosunda bir soru önergesi veriliyor:

Türkiye Şeker Fabrikalarınca, pancar müstahsiline satılan pancar yaş küspesinin beher tonundan tayin ve tespit edilen bedelin dışında ton başına olmak üzere şeker fabrikaları talebe yurtları için 10 lira teberru alınmaktadır. Bu çerçevede;

A) Beher ton için alınan 10 lira teberrunun hukukî mesnedi var mıdır?

B) Bahis mevzu yurtlardan pancar müstahsili vatandaşların çocukları istifade etmekte midir? Etmekte iseler, sayı itibarı ile ne kadardır?

C) 1973 - 1974 kampanya döneminde tahsil edilen teberru miktarının tutarı ne kadardır?

D) Bahis mevzu teberrular hukukî mesnetten mahrum olduğuna göre bu yola tevessül eden ve etmiş olanların görevlerini kötüye kullandıklarını kabul ediyor musunuz, ettiğiniz takdirde bu haksız hareketi önlemek için ne gibi tedbir alındığının açıklanması.

Ve cevap veriliyor:

Söz konusu teberru, Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. ve diğer Şeker şirketleri mensupları tarafından kurulmuş bulunan Şeker Sanayii Mensupları Hayır ve Eğitim Müesseseleri Kurma Derneği tarafından toplanmaktadır. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile bir ilişkisi yoktur.

Şeker Sanayii Mensupları Hayır ve Eğitim Müesseseleri Kurma Derneği, Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup, ana sözleşmesine göre şehirlere uzak ve bu nedenle okul ve camiye daha çok ihtiyacı bulunan Şeker Fabrikalarından başlamak üzere, Şeker Sanayiinin bütün birimlerinde okul ve cami inşa ettirmek, Üniversite ve Yüksek Okulların toplandığı büyük şehirlerde öğrenci yurtlan inşa ettirmek ve inşa edilen bu okul, cami ve öğrenci yurtlarını işletmek, onarmak ve yaşatmak derneğin konu ve amacını teşkil eder.

Derneğin bugüne kadar inşa ettirerek hizmete açtığı okul. cami ve yurtlar ilgili tabloda gösterilmiştir.

Bu tablodan Alpullu Yeni İlkokulunun 1963 yılında 550 öğrenci ile açılmış olduğunu anlıyoruz.

Dernek bu kapsamda 10 ilkokul, altı cami ve bir öğrenci yurdu yaptırmış.

Cevap beyanı devam ediyor:

"Bugüne kadar yaptırılmış olan okullarda binlerce çocuk okumaktadır. Bu çocuklar sadece şirket mensuplarının çocukları olmayıp, çevrede oturan çiftçi ve bütün diğer vatandaşların çocuklarıdır.

Derneğin yurdumuza kazandırdığı son güzel eser de Ankara'da yaptırılmış olan modern talebe yurdudur. Bu tesisten yurdun en uzak köşelerinde, mahrumiyet bölgelerinde feragat ile hizmet eden Şeker Sanayi ve Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri mensuplarının çocukları  yararlanmaktadır.

Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatiflerinin Yönetim ve Denetim Kurullarında fiilen çalışan pancar üreticisi çiftçi üyelerin çocukları da bu yurtta kalabilmektedir. Derneğin bu örnek çalışmaları başarı ile sürdürülmekte olup. yeni okullar ve yurtlar açma çabası içindedir.

Hayır Derneği

 
alpullu-hayir_dernegi-1
Hu Allah Alpullu Hakaret Davası Hamam Hane Sayıları Havası Hayır Derneği Hayvanlar, Hayvancılık Hastane ve Revir Havuzlar Havuzlu Bahçe Hıdırellez Hayrabolu Hayrabolu Köprüsü Hazine Davası Hemzemin Geçit Heykeller
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z