Şeker fabrikası açıldığı gün gelen ziyaretçilerin duygu ve düşüncelerini açıklamaları için  açılmış olan defter. Değişik isimlerle hatırlanıyor. Anı Defteri, Ziyaretçi Defteri, Hatıra Defteri gibi... Son yıllarda Anı Defteri tabiri daha çok tuttu gibi...

1926'dan 1930'a kadar dört yıllık  süre içinde fabrikayı ziyaret eden önemli kişiler duygu ve düşüncelerini yazmışlar. Son yazıyı Atatürk yazmış. Ondan sonra gelenler yazı yazmaya cesaret edememişler.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler Anı Defteri maddesinde.....

.

Ziyaret Defteri

 
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
Zaman Çizelgesi Ziraat Ziraat Aletleri Ziraat Atölyesi Ziraat Bankası Ziraat Bölgeleri Ziraat Müdürleri Ziyaretçi Defteri Ziyaretçi Ünlüler Zorluk Yılları