Fabrika müdürlerinden sonra ikinci derecede forsu yüksek olan yöneticiler ziraat müdürleri.. Yardımcıları oluyor ve kendilerine ziraat müdür muavinleri deniyor. Sonraki yıllarda isim değişikliğine gidiliyor Tarım Uzmanı unvanı kullanılıyor. Aziz Telal Ayverdi'nin babası Arap İlhan tarım uzmanının şoförü olarak bir dönem görev yapmış.

Kenan Gündüz ağabeyin notlarıyla ziraat  müdürleri aşağıdaki gibidir:

Ali Şefik Berkay
Alaeddin Arpacı
Hulki Bektaş
Celal Erdekdüven
Tevfik Atbaş
Ali Eral (Ali Erel)
Dündar Tekand
R. Fırat İnan
Ahmet Tınazay

Listede yıllar verilmemiş. Ziraat müdürlerinin bir kısmı daha sonra fabrika müdürü olmuşlar. Bulabildiğimiz ve tespit edebildiğimiz kadar ziraat müdürlerinin adlarını da çıkarmak istiyoruz. Çünkü bu kişiler fabrika müdürüyle aynı blokta kalıyorlardı ve bir yerde fabrikadaki ikinci adam konumundaydılar.

--
Korgeneral Kemalettin Sami Paşa (Gökçen)
Asker, siyaset adamı, Sinop milletvekili ve diplomat...
"12 Mart 1927'de Şeker Fabrikaları Alpullu Şeker ve İspirto Fabrikası Ziraat Genel müfettişliğine getirildi. Şeker pancarı ekimi tarım incelemeleri örgütü oluşturup 1927'de Alpullu Şeker Fabrikasının kurulmasına hizmet etti."
Kaynak: Kazım Öztürk, TBMM Basımevi Müdürlüğü, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu, 1998, s. 668.
---

1930 - Ali Şefik Bakay

1965 - Nevzat Seçkin 

2009 - Cengiz Parlar,  İşletme Müdürü Mustafa Bağcı, Muhasebe Müdürü Recai Kuşku, Personel Müdürü Bahattin Eren, Şeker-İş Alpullu Şube Başkanı Orhan Saltık

2016 - Abdullah Kalenderoğlu. Daha sonra terfi etmiş, fabrika müdürü olmuş.

- Avni Susurluk

-- 1989 Veli Yücel. Bir dönem Şekerspor'un başkanlığını yapmış.

-- Emin Tanrıverdi.
.

Ziraat Müdürleri

alpullu-ziraat_mudurleri-1
alpullu-ziraat_mudurleri-2
alpullu-ziraat_mudurleri-3
alpullu-ziraat_mudurleri-4
alpullu-ziraat_mudurleri-5
alpullu-ziraat_mudurleri-6
alpullu-ziraat_mudurleri-7
 
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
Zaman Çizelgesi Ziraat Ziraat Aletleri Ziraat Atölyesi Ziraat Bankası Ziraat Bölgeleri Ziraat Müdürleri Ziyaretçi Defteri Ziyaretçi Ünlüler Zorluk Yılları