Bunlar genel değil, pancarla ilgili ziraat aletleri... Bu aletlerin bizim için anlamı ve önemi var.

6.5.1937 tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Alâkadar teşekkül, köylünün ziraat
âletleri ihtiyacını pancar mahsulüne mahsuben ve maliyetlerile dağıtmak için faydalı
tedbirler almış ve bunlan tatbik etmiştir." cümlesinden anlıyoruz ki fabrika bu aletleri maliyetine dağıtmıştır.


---

Ziraat Aletleri - Ziraat Makineleri

 
alpullu-ziraat_aletleri-1
alpullu-ziraat_aletleri-2
alpullu-ziraat_aletleri-3
alpullu-ziraat_aletleri-4
alpullu-ziraat_aletleri-5jpg
alpullu-ziraat_aletleri-6jpg
alpullu-ziraat_aletleri-7
alpullu-ziraat_aletleri-8
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
Zaman Çizelgesi Ziraat Ziraat Aletleri Ziraat Atölyesi Ziraat Bankası Ziraat Bölgeleri Ziraat Müdürleri Ziyaretçi Defteri Ziyaretçi Ünlüler Zorluk Yılları