İkinci Dünya Savaşı, dönemi Alpullu'nun zorluk yıllarıdır. Savaş,  1 Ekim 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başlamıştı. 1940, 1941 yıllarından itibaren yokluk ve zorluklar peşi sıra gelmeye başladı.

Biz 40'lı yılların getirdiği zorluk ve güçlüklerin etkisini 60'lı yıllarda bile hissetmiştik. Yokluk ve zorluklar asıl dönemden 20 yıl sonrasına kadar bile etkili olabiliyor.

"Türkiye II. Dünya Savaşı’na katılmamasına rağmen, 1940-1945 yılları arasında savaş ekonomisi şartları içerisinde yaşamıştır" (Türkan Doğruöz, Esra Çavdar , "Trakyada Yeşilyurt Gazetesine Göre 1944 Yılında II. Dünya Savaşı ve Kırklareli, Tarih ve Gelecek Dergisi, Ağustos 2016, Cilt 2, Sayı 2).

Beginning of World War II caused production difficulties for Alpullu
Sugar Factory. Ministry of Economics informed Prime Ministry about these
problems on 4 June 1941. The situation would affect both beet cultivation area
and sugar production. There were four problems that they presented to Prime
Ministry. Firstly, in Thracian villages there was a general tendency to migration.

Factory management distributed some amount of advance payment to peasants
to lessen this tendency. Although all efforts, cultivation area of Alpullu Factory
decreased from 140,000 decares to 126,000 decares.

In spite of these complaints, beet cultivation area increased two fold in ten years. Secondly, all men as old as 40 years old were taken into military service. Lack of manpower caused failures in beet cultivation and transportation. Thirdly, decrease in peasants’ transportation facilities 40 caused some additional problems in factory’s operations (Damlıbağ, 2017).---

Zorluk Yılları

 
alpullu-zorluk_yillari-1
alpullu-zorluk_yillari-2
alpullu-zorluk_yillari-3
alpullu-zorluk_yillari-4
alpullu-zorluk_yillari-5
alpullu-zorluk_yillari-6
alpullu-zorluk_yillari-7
alpullu-zorluk_yillari-8
alpullu-zorluk_yillari-9
alpullu-zorluk_yillari-10
alpullu-zorluk_yillari-11
alpullu-zorluk_yillari-12
alpullu-zorluk_yillari-13
alpullu-zorluk_yillari-14
alpullu-zorluk_yillari-15
alpullu-zorluk_yillari-16
alpullu-zorluk_yillari-17
alpullu-zorluk_yillari-18
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
Zaman Çizelgesi Ziraat Ziraat Aletleri Ziraat Atölyesi Ziraat Bankası Ziraat Bölgeleri Ziraat Müdürleri Ziyaretçi Defteri Ziyaretçi Ünlüler Zorluk Yılları