Gürbüz Türk Çocuğu / imtiyaz sahibi: Dr. Fuat Mehmet [Umay] Kırklareli Mebusu; mesul müdür: Doktor Ali Vahid; umumi neşriyat müdürü: Neşet Halil Atay

Çocuğun sıhhî ve terbiyevî i̇nkişâfına yardım eder; her ayın on beşinde çıkar aylık mecmuadır.
Çocuk Haftası: 23 Nisan tarihlerinde Gürbüz Türk Çocuğu'na ilave olarak çıkmış olan fevkalade sayılardır. Ankara; İstanbul : Çocuk Esirgeme Kurumu; Himayei Etfal Cemiyeti, 1 Teşrinievvel -1926
---
Haluk Direskene: "Erken cumhuriyet yönetimi şeker ve tekstil fabrikaları kurulmasına önem vermiş. Şeker üretimi gürbüz çocuklar sağlıklı yeni nesil yetiştirmek için gerekli görülmüş. Bizim çocukluğumuzda çocuklarına özen gösteren bilinçli genç anneler sokakta oynayan çocuklarına fırından taze sıcak ekmek aldırır, ekmek dilimlerine tereyağ üstüne toz şeker serper, onların güçlü sağlıklı gürbüz olmalarını isterlerdi."
Gürbüz Çocuk

 
alpullu-gurbuz_cocuk-1
alpullu-gurbuz_cocuk-2jpg
alpullu-gurbuz_cocuk-3jpg
alpullu-gurbuz_cocuk-4jpg
alpullu-gurbuz_cocuk-5
alpullu-gurbuz_cocuk-6
alpullu-gurbuz_cocuk-7
alpullu-gurbuz_cocuk-8
Galiçya - Alpullu Gazete Gazhâneler Gazino Glikoz Golf Sahası Gülbahçe Camii Gümeler Güncel Resimler Güreş Gürbüz Çocuk Graffiti
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z