1916 yılında askerlerimizin Galiçya cephesine gidişlerinde Alpullu  mihenk taşı... Askerler trene Alpullu ve Uzunköprü'den biniyorlar. Bölüklerin bir bölümü Alpullu'da toplanıyorlar, tren değiştirip yola çıkıyorlar... Kaynaklara göre 30.000'den fazla asker her tabur bir tren katarına denk gelecek şekilde Galiçya'ya yollanıyor.

Galiçya denen bölge tarihin bir döneminde Polonya, Macaristan ve Rusya toprakları arasında sıkışmış dar uzun bir toprak parçası. Almanlarla müttefik olunca mecburen askerlerimizi Galiçya'ya gönderiyoruz.

Kaynakta şöyle geçiyor:

Ulaştırma sırasına göre Galiçya’ya gitmek üzere 22 Temmuz 1916 tarihinde Uzunköprü ve
Alpullu istasyonlarından hareket eden birlikler, 25 Temmuz 1916 tarihine kadar Karaağaç, Filibe, Sofya ve Niş’ten Belgrad’a geldiler. Birlikler, daha sonra Tuna Köprüsünden geçirilerek, Avusturya-Macaristan’ın Zemlin
(Zemun) 
[günümüzde Sırbistan sınırları içinde] kasabasında toplanarak bir kışlaya ve bazı evlere yerleştirildiler.

Kaynak: Burhan Sayılır, Çanakkale Muharebelerinde 57. Piyade Alayı, Bağcılar Belediyesi Yayını, 2015, s. 103.

Turkey in the First War isimli sitede ayrıntılı bilgi var.

Bu siteden öğrendiğimize göre Birinci Dünya Savaşı'nda  Almanlar Rus cephesine karşı Türk birliklerinden destek almak istiyorlar.   Gelibolu harekatından sonra Mustafa Kemal'in 19. Piyade Bölüğü Keşan ve Şarköy'e taşınıyor ve oradaki 20. piyade bölüğüyle birleşerek yeni oluşturulmaya çalışılan 15. Ordu'nun bir ünitesi haline getirilmeye çalışılıyor. Osmanlı Genel Kurmayından 10 Temmuz 1916'da gelen bir emirle birleşen iki birliğe Galiçya'ya doğru sefer emri veriliyor. İlk sefer 22 Temmuz'da Uzunköprü'den yapılıyor. Sadece 20. Piyade Bölüğü'nün askerleri trene Alpullu'dan biniyorlar, diğerleri Uzunköprü'den hareket ediyorlar. Enver Paşa'nın emriyle Uzunköprü'den her gün 2 tren ve Alpullu'dan 1 tren hareket ediyor. Başlarında Albay Yakup Şevki Bey var. 13 günde Macaristan'a ulaşacakları yere varıyorlar. Sevkiyat 22 gün sürüyor. O binlerce askerimiz Galiçya'da Almanlarla birlikte savaşıyor.

Şiddetli, karmaşık savaşlar... Ve sonuç 25 binden fazla  şehit... 10 bin Türk askeri esir alınıyor. Kazan, Moskova ve Sibirya'ya gönderiliyor.

Ah Enver Paşa ah... Bu şehitlerin ahı sana yeter. Demek ki Alpullu istasyonu aynı zamanda "Hüzün İstasyonu". Sonsuzluğa uzanan istasyon...  

Kaynak: http://www.turkeyswar.com/campaigns/europe/galicia/ (21.4.2019).

Anma töreniyle ilgili şu broşür...

Galiçya - Alpullu

 
galicya_alpullu_1
galicya_alpullu_2
galicya_alpullu_3
galicya_alpullu_4
galicya_alpullu_5
galicya_alpullu_6
galicya_alpullu_7
galicya_alpullu_1
galicya_alpullu_2
galicya_alpullu_3
galicya_alpullu_4
galicya_alpullu_5
galicya_alpullu_6
galicya_alpullu_7
Galiçya - Alpullu Gazete Gazhâneler Gazino Glikoz Golf Sahası Gülbahçe Camii Gümeler Güncel Resimler Güreş Gürbüz Çocuk Graffiti
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z