A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
NATO Yolu NBŞ Neocolonialism Nufusu
Yeni Sömürgecilik anlamına geliyor.
Gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkeleri ekonomik, sosyal, kültürel , askeri ve siyasal açıdan  baskı ve tahakküm altına alması, kendi değerlerini onlara "modernizim" olarak dayatması....

Bu politika özellikle Truman Doktrini ile kendisini gösteriyor. Fakat ondan önce Almanlar bu politikayı bütün güçleriyle uyguluyorlar. Osmanlının son dönemleri Alman  neo-kolonyalizmi ve...
1947'lerden sonra Amerikan neo-kolonyalizmi başlıyor...

Amerika bizi teşvik ediyor. Modernleşiyorsunuz diyor... Ve biz de çok memnunuz "hakikaten modernleşiyoruz" diye düşünüyoruz.

Sonuç Batıya ve Amerikaya her bakımdan aşırı bir bağımlılık...
-

Neocolonialism

 
neokolonyalism-1
neokolonyalism-2
neokolonyalism-3