Alpiya - Alapiya - Alpiye

Cumhuriyetten önce bölgede yaşayan Rumların  Alpullu adını telaffuz etme biçimi... Konu hakkında "Adı Nereden" Maddesine bakınız.

The Apuli were a Dacian tribe centered in Transylvania, Romania. The Apuli, like other Illyrian tribes, went on to settle Apulia in southern Italy.

Sözcüğün kökeni Akatça'dan geliyor.

"Awīlum Šu
alpiya igur-ma inanna alpiya Šunu ihtalqū awīlum Šu Šim(i) alpiya liddinam ū li alpi Šanutim kima alpiya lişamam.

O adam benim öküzümü kiraladı, şimdi kaybolduğunu söylüyor. Ya öküzümün parasını vermeli, ya da öküzümün aynısı bana satın almalıdır
."

Kaynak:  John Huehnergard, Key to a Grammar of Akkadian (Third Edition) - 2018,  Sayfa 33, https://books.google.com.tr/books?isbn=9004369171
----
Alpiya adının Milattan önce 1000'i yıllarda Filistin ve Arap topraklarında erkek ve kadınlara  ad olarak verildiği görülüyor. Alpiya sözcüğü dişil... "Dişi sığır" anlamında...
----
Sözcüğün bir yörede dişil, başka bir yörede eril olarak kullanılması veya cinsiyet tanımasına gidilmeksizin yararlanılması her zaman mümkün. Kenan topraklarında Kral Obed'in karısının adının Alpia olduğunu öğreniyoruz.
----
İtalyanlar, Keltler ve Fransızların kullandıkları Alp, Alpia, Alpu kelimelerinin tamamı Ortadoğu kökenli... Daha sonra bu kelimeye kendi kültürlerine uygun değişik ve farklı manalar vermişler. Alp dağlarına eskiden Riphai Montes denmesi bunun en güzel kanıtı. Buradaki "riphai" sözcüğü Arapça/Semitik kökenli ve anlamı "yükselen veya  yüksek" demek...
----
Keltçe'da Alpia veya  Alpiona testere dişleri gibi uzanın alçak sıra dağlar anlamında... Öküzün bir çift boynuzundan kinaye olabilir.
----
İspanyollar Halep şehrinden söz ederken Alpia sözcüğünü kullanıyorlar: "
Passo el Eufrate (Fırat Nehri) y tomo la ciudad grande Alapia, y tomo en ella el Soldán llamado Malheruaia.aunque perdiomuchosTartarosa la prisión della."
----
-----
 
alpullu-alpiya-alpiye-1
alpullu-alpiya-alpiye-2
alpullu-alpiya-alpiye-3
alpullu-alpiya-alpiye-4
alpullu-alpiya-alpiye-5
alpullu-alpiya-alpiye-6
alpullu-alpiya-alpiye-7
alpullu-alpiya-alpiye-8
alpullu-alpiya-alpiye-9

A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z