Alpullu Belediyesi ilk başkanlık seçimi 1968'de... Şükrü Simer  4 dönem, Erdoğan Duygan 4 dönem, Ahmet Durgun 2 dönem başkanlık yapmış. 1973 hakkında bilgi yok.  2018 yılına kadar Alpullu dört başkan görmüş.  2019 yılında beşinci başkan Erhan Ceylan göreve başlıyor.
                       
1964 -  İlk başkan Ethem Şükrü Simer, atamayla geliyor.

1968 -  Ethem Şükrü Simer. Lakabı Sarı Şükrü...

1973 - Şükrü Simer (Bağımsız)

1977'de Ethem Şükrü Simer üçüncü defa başkan...

1980'de Erdoğan Duygan

1984 yılında  Erdoğan Duygan

1989 Ethem Şükrü Simer (Dördüncü defa başkan)

1994 Erdoğan Duygan

1999 Yılında Erdoğan Duygan

2004 yılında Ahmet Durgun belediye başkanıdır ve Nadırlı Köyü kökenlidir.

2009 yılında tekrar Ahmet Durgun belediye başkanıdır.

2014 yılında Belediye başkanı Düğüncülü köyü kökenli Saim Kırcı'dır.

2019 yılında Belediye başkanı Alpullu, Gülbahçe Mahallesi'nden Erhan Ceylan.

Belediye başkanlarının maaşları... Halk merak eder belediye başkanı ne kadar maaş alıyor diye... İnternetten yaptığımız araştırmaya göre her belediye başkanı belediyenin nüfusuna göre  maaş alıyormuş. 2018 yılı için 10 bine kadar nüfusu olan yerlerde 7 bin lira maaşları varmış. Tabi bu alt sınır... Encümen kararıyla üst limite kadar çıkabilirmiş. Genel bir ölçü olarak en düşük belediye başkanının maaşı 1'inci derecedeki devlet memurunun maaşı düzeyinde imiş...  Yani en düşük bir belediye başkanı bir profesör kadar maaş alabiliyor. Yolluklar, tedavi giderleri ve benzeri diğer haklar hariç... 

Başkanların hizmet aracı: İnternet bilgisine göre "Belediye başkanlarına hizmetin gereği olarak resmi araç tahsisi mümkün ise de, bunlar makam aracı olmadığı için özel işlerinde kullanılamaz. Aksi takdirde 237 sayılı Taşıt Kanununun 16. maddesine göre suç işlenmiş olur. Ayrıca belediye başkanlarının taşıt alımında aynı Kanunun 5.maddesine göre Bakanlar Kurulu izni almaları gerekir. Aksine davranış suç teşkil eder." (Kaynak: https://www.memurlar.net)

Pasaport, silah, VIP salonu, Kimlik Belgesi, Konut tahsisi: Belediyenin mülkiyetinde varsa "görev tahsisli" konut tahsis edilebileceği, silah taşıma izni alabilecekleri, belde belediye başkanlarının VIP salonunu kullanamayacakları, belde belediye başkanlarına görevlerinden dolayı hususi pasaport verilemeyeceği, valiler tarafından imzalan ve örneği Türk Belediyecilik Derneğince belirlenen kimlik belgelerini kullanabilecekleri belirtilmiştir.

***
Belediye başkanlarının hepsi Alpullu'ya bir şeyler kazandırmaya çalışmışladır.  Amacımız belediye başkanlarının az hizmet etti, çok hizmet etti değerlemesini veya onların siyasal görüşlerinin propagandasını yapmak değil, özellikle dikkati çeken belirli hizmet öğelerini ortaya koymaktır. Biliyoruz ki, başkanların "hizmeti" ön plana çıkarmaları zaman içinde onların hayırla yad edilmelerine neden olacaktır.

Hizmetlerine ilişkin bilgiler ilgili bağlantılarda...--

Belediye Başkanları

A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z