Georges Remond’un Mağluplarla Beraber Kitabı Balkan Savaşını anlatıyor. Bu kitap okunmalı...
20 Ekimde Edirne düşüyor… 22 Ekimde Kırklareli Savaşı... 23 Ekimde Lüleburgaz’a doğru gerileme var. O dönemde Osmanlı ordusunda hizmet veren Alman Miralay White isimli birisinden söz ediliyor.
Geri çekilme sürecinde ordu yiyecek yokluğundan, açlıktan  savaşamaz olmuş... 26 ekimden önce 1., 3. ve 4. Kolordular Lüleburgaz’ın arkasına çekilmiş... 1 Kasımda Çongara Savaşı... Birinci ve İkinci Ordu Çerkezköy’e kadar gerilemiş...
Kasım ayında Çatalca Savaşı... Sekiz gün zarfında 17.000 kişinin  öldüğünden söz ediliyor...
Sonra karşı harekat ve Bulgarların yavaş yavaş Edirne'ye doğru geriletilmesi… Trakya kasabalarının tekrar geri alınması...
Alpullu'yla ilgili bir alıntı:
“Lüleburgaz’dan Babaeski’ye geldiğimiz vakit kasabayı muhacirlerin tamamen yağma ettiklerini gördük. Hatta Alpullu köyünde (Pancarköy) yerli Hristiyanlarla muhacirler arasında bir de çatışma olmuştu. Köy yakılmıştı. Sarıcaali Köyü yakınında yol üstünde beyinleri parçalanmış ve ellerinde sigara olduğu halde vefat etmiş askerleri gördük. Bunlar köylüler tarafından öldürülmüşlerdi. Biz de köyü yaktık. 29 Ekimde komite ocağı olan Hasboğa’da köylüler yaralı askeri öldürmüşlerdi. Hatta atlarımıza arpa almak için adı geçen o köye gittiğim vakit öldürülmüş subayların kanlı elbiselerini bulmuştum. Saray ve vize yolunda soğuk ve açlıktan ölmüş iki binden fazla asker saydım (s. 72)”.
Georges Remond, Mağluplarla Beraber 2007, İstanbul: Profil Yayıncılık.

.

Baykan Savaşı ve Trakya

 
Balkan Savaşı ve Alpullu
Balkan Savaşı ve Alpullu
balkan savaşı alpullu düğüncülü karakallı hüner şencan
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z