Alpullu Belediyesi 2000’li yıllardan sonra değişim yaratmayı hedefleyen özel olarak tasarlanmış, şehri geliştirme, güzelleştirme ve kalkındırma projelerine ağırlık vermeye başladı. Daha önceki dönemlerde de benzeri çalışmalar yapılıyordu, fakat onlar “proje” olarak tanımlanan özel dış destek, paydaş katılımı ve ortak yürütme tasarımı dışında gerçekleştiriliyordu.

Liste tam olmayabilir, tespit edebildiğim kadarını aktarmak isterim. “Alpullu” kitabında bu tür projeler de yer almalı ve gelecek nesilleri daha ileri, daha atılımcı çalışmalara yönlendirmeli. Bu konuda sağladıkları bilgi ve verdikleri destek için Başkan Saim Kırcı beye, Fen ve İmar İşleri sorumlusu Elif Yurdatapan’a teşekkür ederim.
                                                                                                                                    Projeler ve onlara ilişkin bilgiler şöyle...

1. “Mutlu çocuk, Mutlu Aile, Mutlu Toplum” (2015): Çocuklara yönelik “oyun parkı ve alanı yapma” konusuyla ilgili. Çocukların oyun oynayabilecekleri, yaşdaşları ile iletişim kuracakları, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini gerçekleştirebilecekleri bir oyun parkının beldeye kazandırılması hedeflenmiş. Finansmanı Trakyakent Doğu-Batı Belediyeler Birliği tarafından karşılanmış ve bu kapsamda 15 bin TL harcanmış. Benzeri projeler Babaeski ve Kırklareli’nde, İstanbul’da ve Türkiye’nin değişik şehirlerinde de hep yapılagelmiş.

2. “Madzharovo ve Alpullu’da Alternatif Turizm” (2014): Büyük Çamlık’ta yer alan ve eskiden Armutluk olarak bilinen düzlük alanın dinlenme ve spor tesisleriyle zen-ginleştirilmek suretiyle yeniden düzenlemesi, yenilenmesi ve iyileştirilmesine yönelik bir proje… “IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi” projeleri kapsamında gerçekleştirilmiş. İşbirliği yapılan Macarova (Madzharovo) Bulgaristan’ın Doğu Rodoplar bölgesinin Arda Nehri kıyısında Hasköy’e bağlı küçük bir kasaba... 2017’de nüfusu 1700 kişi kadar. Nüfusun dörtte biri Türklerden oluşuyor. Orası da Alpullu gibi giderek küçülen bir yerleşim yeri. M-carova beldesinin Osmanlı zamanındaki adı Yatacık veya Yatakçık imiş. Proje kapsamında Alpullu beldesinde Büyük Çamlık alanına oturma bankları yapılmış, spor tesisi inşa edilmiş ve çevre yerleşim yerlerindeki yarı profesyonel spor kulüplerinin bu tesislerden yararlanması sağlanmış. “AB Projesi” olarak gerçekleştirilen çalışma-da “dış ülke ortağı” şeklinde rol alınarak 272 bin avroluk bütçe kullanılmış. Bulgaristan’ın Yatacık beldesinde de benzeri uygulamalar yapılmış...

3. “Yaşlılar ve Herkes İçin Sağlıklı Yaşam Merkezi” (2013): AB projeleri kapsamında gerçekleştirilmiş. Çarşıdaki Barış Meydanı’nın hemen üstünde yer alan Küçük Park’da ve çevresindeki yollarda iyileştirme, yenileme ve kaldırım düzenlenmeleri yapılmış.
Bir AB düzenlemesi olan Türkiye-Bulgaristan IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın mali desteği ile Bulgaristan’daki Tırnovo ilçesine bağlı Malko beldesi ile ortaklaşa gerçekleştirilmiş.

Konu hakkında, <kırklareli.net> sitesinde özet olarak şu bilgilere yer veriliyor: “Pr-je, Belediye Başkanı Ahmet Durgun ve Malko Belediye Başkanı İlian Yançev tarafın-dan başlatılmıştır. Başkan Durgun törende yaptığı konuşmada: ‘Türkiye-Bulgaristan IPA Sınır Ötesi Programı ile iki ülke arasındaki sınır ötesi işbirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Projelerle yerel ve bölgesel otoritelerin, sivil toplum ve ticaret örgütlerinin, eğitim ve kültür kurumlarının işbirliği yaparak sahip oldukları kapasit-lerini artırmaları hedeflenmektedir. Bu proje ile Alpullu’nun sosyal ve ekonomik çehresi geliştirilecek, engelli insanların hareketliliği, yayaların ve sürücülerin güven-liği sağlanacak, beldenin cazibesi arttırılacak, yerel halk, misafirler, yolcular ve engelli insanlar için daha modern, kolay erişilebilir altyapı imkanları sunulacaktır. Projenin bütçesi 722 bin 325 avrodur veya 1 milyon 986 bin 393 TL’dir. Alpullu için ayrılan bütçe 368 bin 860 avro yani, 1 milyon 14 bin 365 TL’dir. Proje sonunda 26 bin 384 m2 kaldırım döşemesi, 3 bin 524 metre bordür taşı kullanılmasıyla mevcut fiziksel durumunun geliştirilmesi, Demiryolu İstasyonu’na ve kamu kurumlarına açı-lan yollarda yeni kaldırımların inşası, engelli insanların kamuya açık rekreasyon alanlarına ve kamu binalarına kolay erişimlerinin sağlanması hedeflenmiştir’ görüşlerini dile getirmiştir”. Gazete haberinde proje bedelinin 368 bin avro olarak belirtilmesine karşın, belediye rakamlarından gerçek rakamın 29 bin avro civarında gerçekleştiği anlaşılmıştır. AB projelerinde her zaman bu şekilde proje bedeli revizyon-ları yapılabilmektedir.

4. “Kültürel Mirasın Keşfedilmesi ve Tanıtılması” (2013)
: Avrupa Birliği düzenlemesi olan, Bulgaristan – Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın birinci teklif çağrısı kapsamında finanse edilmiş. Bulgaristan’ın Sungurlare Belediyesi ile işbirliği yapıla-rak gerçekleştirilmiş. Bütçesi 45 bin avro veya o zamanki kura göre 118.990,59 TL imiş. Projeye paydaş olarak katılmışız. Projenin hedefi, iki ülkede karşılıklı olarak folklor kültürünün tanıtılması ve toplumların kaynaştırılması şeklinde belirlenmiş. Bu kapsamda her iki bölgenin kültürel gelenekleri, görenekleri, halk dansları ve şarkıları, yaşam tarzları ve el sanatları tanıtılmış. Belde insanlarının bu konularda farkındalık kazanmaları temin edilmeye çalışılmış.

5. “Equal GREEN” (14.12.2012 – 13.12.2014): Projenin hedefi; aralarında işbirliği yapan Bulgaristan ve Türkiye’deki iki şehirde “Altyapı ve Yaya Yollarının İyileştiril-mesi Yolu İle Sürdürülebilirliği ve Ekonomik Gelişmeyi Arttırmak” şeklinde saptanmış… (Müdahale ettim ve proje adını biraz daha anlaşılır hale getirmek istedim… Proje yazarları tasarladıkları proje başlıklarını niçin garip ve anlaşılmaz bir şekilde belirlerler, bilmiyorum). Projede Malko ve Alpullu belediyeleri paydaş olmuşlar. Yani, proje ortakları… “Sen bana bak, ben de sana bakayım”, denmiş… “Sen benden öğren, ben de senden öğreneyim ve böylece her iki şehir mevcut iş yapabilme kapasitesini daha üst düzeye çıkarsın”… (Çok merak ediyorum, bu anlamda gerçekten bir tecrübe paylaşımı gerçekleştiriliyor mu diye… Bunun için usta, mühendis ve kent donatısı tasarımcılarının karşılıklı olarak birbirlerinin şehirlerini ziyaret edip yorum ve değerlendirmeler yapmaları, öneriler getirmeleri gerekmiyor mu?)

İngilizce Equal Green “denk düzeyde yeşil” anlamına geliyor. Yani “Sen ne kadar yeşilsen, ben de o kadar” anlamında. Proje kapsamında Alpullu ve Malko’da özel olarak seçilmiş belirli cadde ve sokaklardaki kaldırımlar ağaçlandırılmış, kaldırım yenileme çalışmaları yapılmış ve beton kaldırımlar kırmızı renkli karo taşlarıyla kaplanmış. Oldukça büyük, 369 bin avroluk bir proje… (Aklıma gelmişken belirteyim: Kaldırımlarda kırmızı karo taşlarının altına çesan örgü demiri atılmadığından bu kaplamalar uzun ömürlü olmuyor. Oysa en az 30, 40 sene dayanması gerekir. Projeler iyi, fakat “işçilik ve müteahhitlik” hizmetlerimizde sorunlar var. İş şartnamelerinin içeriği, kalite standartları ve iş kontrolü zayıf.

6. “Kapalı Pazar Yeri ve Peyzajı” (2011-2012): “Trakya Kalkınma Ajansı”nca destek-lenen projeye 21 Aralık 2011 tarihinde başlanmış, Haziran 2012’de bitirilmiş. Belediye başkanı Ahmet Durgun zamanında inşa edilmiş ve yapının çok amaçlı olarak kullanılması hedeflenmiş. Pazar yerinin ortasında yapılan bu kapalı mekanda çelik direklerin üzerine kırmızı renkli galvaniz trapez saç kullanılarak kavisli bir çatı yapılmış. Durgun’un açılış konuşmasında belirttiğine göre projenin maliyeti; 304 bin TL’dir. Daha sonra 352 bin TL olarak revize edilmiş olmalı. Ajansın kendi sitesinde ise yakla-şık 300 bin TL’ye mal olduğu belirtilmekte… Planlama, yola çıkış, süreç ve sonuç rakamları her zaman farklı olabiliyor, rakamların farklı olmasına şaşmamak gerekiyor. Maliyetin % 75’i Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, % 25’i Belediye bütçesinden karşılanmış.

7. “Kilim Tasarımı ve Eğitim Merkezi” (2008): Bir AB projesi ve 49 bin avroluk… Alpullu ve Kameno (Kayalı) Belediyesi arasında gerçekleştirilmiş. Türklerde ve Bulgarlarda kültürel miras olan kilimi yeniden yaşatmak, yeni kilim tasarımları geliştirmek için iki kültürde ortak araştırmalar yapma hedefine yönelik… Ülkeler arasında unutulmuş dostlukların, komşuluk ilişkilerinin ve ortak geleneklerin ortaya çıkarılması ve böylece işbirliği olanaklarının geliştirilmesi… Alpullu Belediyesi bu uygulamada proje yöneticisi olarak rol üstlenmiş. Projede Öğr. Gör. Dr. Gülçin Kezban Saraçoğlu ve diğerleri görev yapmışlar. Katılımcılar proje sayesinde kilim, seccade, heybe ve deri çanta yapmasını öğrenmişler. Belediye başkanı Ahmet Durgun’un belirttiğine göre bir yıllık proje uygulama süresinde Kilim Tasarım Kursu’na 31 öğrenci katılmış ve kurs 30 Kasım 2008 tarihinde sona ermiş. Düzenlenen sertifika törenine Alpullu Belediye Başkanı Ahmet Durgun, Kameno Belediye Başkanı Stefan Bonev ve Kameno Belediye görevlileri Tsaneva Radka Atanasova, Nikolov Todor Nikolov, Nikolova Galı-na Mihaylova, Antonova Gabriela Antonova, Antonova Viktoria Antonova, Kecheva Aneta Atanasova, Dımov Nikolo Dachev, Ignatov Dobrin Dımitrov, Belediye Yazı İşleri Müdürü Osman Banbal, Alpullu Belediyesi Meclis Üyeleri ve halktan çok sayıda kişi katılmış.

8. “Bolyarovo ve Alpullu Belediyelerinde Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi, Rekreasyon ve Spor Olanaklarının Sağlanması” (2011-2013): Bulgaristan’ın Bolyarovo ve Sozopol belediyesi ile Alpullu Belediyesinin ortaklığında gerçekleştirilmiş. Liderliğini “Ravnovesie Association” adlı kuruluş yürütmüş. Proje 15.07.2011 tarihinde başlamış 15.01.2013 tarihinde bitmesi hedeflenmiş. 600 bin avroluk projenin 510 bin avrosunu AB taahhüt etmiş. Bizim taraftaki maliyeti 188 bin avro olarak gerçekleşmiş. Proje, ilgili belediyelerdeki yeşil alanların ve spor tesislerinin eksikliği konusu üzerine temellendirilmiş. Bu çerçevede spor tesisi ve spor alanlarının inşaatına girişilmiş. Bele-diye Başkanı Ahmet Durgun zamanında yapılan projede esas olarak kapsamlı bir Spor Kompleksinin inşası üzerinde durulmuş. Spor kompleksinde, yürüyüş ve koşu yolu, halı saha, voleybol sahası, basketbol sahası, çocuklar için oyun alanı ve çay bahçesi yapılması hedeflenmiş. Durgun, projede yer alan “yaşam kalitesinin yükseltilmesi” bağlamında Rehabilitasyon Merkezi oluşturulacağını belirtmiş.

Konuya ilişkin gazetelere verdiği demeç şu şekilde:

“Bu projeyi gerçekleştirirken ikinci amacımız Sozopol ve Alpullu Belediyeleri ile STK arasında sürdürebilir işbirliği ilişkisi kurarak iki Belediye arasındaki sosyal hizmetleri geliştirmektir. Alpullu ve Sozopol Belediyelerinde ziyaret ve tedavi merkezleri oluşturarak özürlü vatandaşların tedavisine katkıda bulunmak, Sozopol Belediyesi başkanlığına bağlı Cernomoretzte Tedavi Merkezini onarmak ve faaliyete sokmaktır. Muhtaç kişilere AB standartlarında sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri vermek, iki bölgede sağlık hizmeti veren personel arasında bilgi paylaşımı için ortak stratejiler geliştirmek ve belirlemektir.”

9. “Temiz Su” (2011): Trakya Kalkınma Ajansının (TKA) desteklediği proje 28 Eylül 2011 tarihinde başlamış. Gazetelerde “TKA’nın %75’ini finanse ettiği ve 182 bin 695 liraya mal olacak olan projenin 12 ayda tamamlanması planlanıyor” şeklinde haberler çıkmış. Projenin “ilk kazmayı vurma” törenine çok sayıda davetli katılmış. Karabatak bölgesindeki tepenin zirvesinde bulunan eski su deposu yanında yapılan törene Kırklareli Valisi Mustafa Yaman, Babaeski Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, TKA Ge-nel Sekreteri Mehmet Gökay Üstün, Kırklareli Belediye Başkanı Cavit Çağlayan, Ba-baeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Kaynarca Belediye Başkanı Sayit Uçan, Lüleburgaz Belediye Başkan Vekili Yusuf Pişkinoğlu, Büyükmandıra Belediye Başkanı Şükrü Çölgeçen, Karahalil Belediye Başkanı Dindar Seçen, Şeker Fabrikası Müdürü Nihat Çalışkan, Şeker Fabrikası Personel Müdürü Bahattin Eren, Şeker İş Sendika Başkanı Orhan Saltık, CHP Belde Başkanı Sedat Akgöl Babaeski Yağlı Tohumlar Müdürü Emine Şenol, Babaeski Şoförler Odası Başkanı Saim Kırcı, Alpullu Şekerbank Şube Müdürü Hasan Hüseyin Güleryüz, Denizbank Babaeski Şube Müdürü Volkan Altun, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Türkay Topal, Alpullu Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda Alpullulu vatandaş katılmış.

Biz toplum olarak törenleri severiz. Bu nedenle çok sayıda kişi katılsın, sevincimize iştirak etsin isteriz. Bu derin kuyusunun bu kadar katılımcıya karşın ömrü uzun olmamış, beş altı sene sonra devre dışı bırakılmış.

“www. orunumgazetesi.com” sitesinde verilen bilgilere göre Durgun törende;

“Alpullu su şebekesi hattının 1970 yılında yapıldığını, 41 yıldır kullanıldığını şebeke hattının bu yükü taşıyamadığını belirtmiş. Beton karışımlı asbest borularda zaman zaman toprak kayması nedeni ile kırılmalar meydana geldiğini, büyük miktarda su kaybı olduğunu ifade etmiş. Proje ile su kaybının önleneceğini, tamir ve işçilik masraflarının ortadan kalkacağını, boru kırılması nedeniyle ortaya çıkan su kesintilerinin olmayacağını belirtmiş. Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşa içme suyu götürme görevi Belediyelere görev olarak verilmiş ancak maddi imkansızlık nedeni ile zararlı olduğu söylenen asbest su borularının değiştirilemediğini dile getirmiş. Proje ile, içme suyu hattında bulunan boruların yenileriyle değiştirileceğini söylemiş.

10.  Alpullu-Kameno Belediyeleri Kültürel İşbirliği Projesi (2006): Alpullu Belediyesi ile Bulgaristan’daki Burgas ilinin Kameno Belediyesi kendi aralarında bu proje için işbirliği yapmışlar.  Yedi ay sürmesi düşünülen ve elli bin lira bedelli bu AB projesi % 90 oranında dış ve % 10 oranında ilgili belediyelerin sağladıkları katkı ile gerçekleşti-rilmiş. Proje kapsamında müzik ve gösteri etkinlikleri yapılmış. Örneğin, her iki ülkede “Kültür, Yemek ve Sanat Geceleri” düzenlenmiş. Bulgaristan’dan sanatçılar Alpullu’ya gelmişler, hazırladıkları çeşitli gösterileri sergilemişler. Yerel sanatçı Faruk Yılmaz ve Coşkun Sabah şarkılar söylemişler. Festivalin organizatörlüğünü TNT Production isimli şirket yapmış. Faruk Yılmaz aynı zamanda Bulgar misafirlere Bulgarca şarkılar okumuş.

11. Modern Meyvecilik Projesi (2004): Bu bir belediye projesi değil, ama Alpullu’yla ilgili olduğu için kısaca ona da değinmek istedim. S.S. Alpullu Pancar Ekicileri ve Bulgaristan Burgas Ziraat Odası arasında gerçekleştirilmiş. Proje süresi altı ay ve proje bedeli 34 bin avro olarak saptanmış. İnternet ve gazete haberlerinde misafir-lerin karşılandığından, yemek yendiğinden iyi dileklerin teati edildiğinden söz ediliyor. Fakat projenin kapsamı ve içeriği hakkında fazla bir bilgi yok. Oysa şeffaflık gereği kamuoyunun aydınlatılması gerekmiyor mu? Ne yapıldı, nasıl yapıldı, hangi kazançlar veya kazanımlar sağlandı. Projede kimler görev aldılar, ne yaptılar. Önümüzdeki yıllarda başka hangi önlemlerin alınması gerekiyor, başka hangi iyileştirmelerin yapılması lazım... Açılış ve kapanış törenleriyle ilgili bol bol malzeme ve görsellik var fakat projelerin içeriği ve etkinliği hakkındaki bilgiler çok yetersiz. AB projelerinden toplum olarak daha geniş yararlanım, daha etkili yararlanım, kalıcı ve uzun süreli kazançlar elde etmek istiyoruz.

Belediye Projeleri

 
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z